RTOM (Riadenie ponúk v reálnom čase)

Dobrí manažéri riadia ponuky pre klientov v reálnom čase; investícia do riadenia ponúk v reálnom čase sa vyplatí. Ponuka správneho produktu či služby v správnom čase výrazne zvyšuje sklon zákazníkov k nákupu. Zohľadniť túto skutočnosť by mali najmä firemné kontaktné centrá. Platí to pre segment utility, bankovníctva, retailu, ale aj mnohé ďalšie.

Tzv. „zlaté“ príležitosti, kedy kontaktuje firmu sám zákazník, sú veľmi cenné a je potrebné ich maximálne zhodnotiť.. Firma by ich mala využiť čo najefektívnejšie a ponúknuť klientovi v reálnom čase marketingový odkaz, posilniť značku, respektíve odporučiť nový produkt a tak zvýšiť svoj zisk, alebo vybrať najvhodnejší retenčný program a tak si zákazníka udržať.

Úspešnosť inbound marketingu je totiž až 40% v porovnaní s obvyklými marketingovými kampaňami realizovanými smerom k zákazníkovi, ktoré dosahujú úspešnosť zhruba 3%. Faktory ponuky.  Odpoveďou obchodníka, ktorý sa snaží promptne reagovať na požiadavky zákazníka a zároveň zvyšovať aj svoj zisk, bude vytvorenie zaujímavej ponuky v ideálnom čase.

Pri jej príprave vyhodnocuje viaceré faktory:
  • správny čas – zákazník inicioval kontakt s obchodníkom,
  • vzťahy – využitie známych informácií o zákazníkovi,
  • situácia – identifikovanie najlepšej ponuky v reálnom čase na základe profilu zákazníka a dôvodu kontaktu,
  • know-how – poučenie sa z kontaktu a okamžitá úprava ponuky pre nasledujúceho zákazníka.
Systém RTOM. Vybrať správne ponuky pre správneho zákazníka a v správnom čase pomôže nástroj RTOM – Real-Time Offer Management na báze SAP®, ktorý zabezpečí zamestnancom v kontaktnom centre inteligentnú interakciu so zákazníkmi. RTOM pomôže premeniť vstupnú zákaznícku komunikáciu na možnosť zvýšenia výnosov.

Tento proces prebieha v 4 základných krokoch:
  1. Riadenie tvorby ponúk: RTOM slúži ako centrálny nástroj na vytváranie a spracovanie ponúk. Pred uvedením do produkčného systému, môže užívateľ vyhodnotiť pripravované ponuky pomocou simulácie a testu efektívnosti.
  2. Rozhodovanie v reálnom čase: inteligentné odporúčania sa dejú v reálnom čase na kúpu vzájomne súvisiacich výrobkov a služieb (cross-selling) alebo vyššieho modelu produktu (up-selling). Technológia berie do úvahy všetky informácie o obchodovaní a zákazníkovi, vrátane informácií zo schôdzky prebiehajúcej v reálnom čase.
  3. Automatizované prispôsobenie: automatizované prispôsobovanie sa správaniu zákazníka, alebo situácii na trhu zabezpečuje funkcia „sebavzdelávania“. Funkcionalita vyhodnocuje predošlé zákazky, odpovede zákazníkov, situáciu na trhu a na základe nich predpovedá budúce požiadavky klienta. Ide o tzv. „real time decision engine“.
  4. Efektivita ponuky: v tomto kroku sa analyzuje účinnosť agentov v presadzovaní ponúk a ich miery konverzie. Na základe reakcií zákazníkov sa získavajú štatistické dáta,ktoré umožňujú dôkladnejšie pochopenie zákazníckych segmentov.

SAP RTOM automatizované prispôsobenie
Utility, telco aj hi-tech. Systém RTOM zahŕňa okrem iných funkcionalít aj riešenia pre rôzne biznis segmenty a odvetvia. Obsahuje scenáre pre utilitný priemysel, bankovníctvo, poisťovníctvo, maloobchod a veľkoobchod, telco, poštu a hi-tech. Uvedené balíčky zohľadňujú procesy, atribúty a udalosti charakteristické pre jednotlivé odvetvia, pričom v oblasti utilít ide napríklad o atribúty a udalosti týkajúce sa miesta dodávky alebo obchodnej dohody. 

Dnešný svet je svetom príležitostí a prichádzajúce interakcie sú najlepšími príležitosťami kedy osloviť zákazníka. Iba tak mu budete vždy môcť prezentovať tie najlepšie možné ponuky a zlepšením pomeru úspešnosti ponúk zvýšite svoj konečný zisk. Náročný zákazník.

Dnešný zákazník očakáva od obchodníka jednoduché obchodovanie, relevantné informácie, personalizovanú ponuku, ale aj možnosť a schopnosť interakcie prostredníctvom viacerých komunikačných kanálov: call-centrum, e-mail, sms, instant messaging, web či sociálne siete. Poskytovanie prvotriednej podpory a služieb je pritom samozrejmosťou.

Zákazník navyše predpokladá, že obchodník pozná históriu všetkých doposiaľ uskutočnených interakcií naprieč všetkými komunikačnými kanálmi.

Odborníci Vám poradia

Anodius je oficiálny certifikovaný partner SAP. Máme tím profesionálov, ktorý vám pomôže s návrhom riešenia SAP, implementáciou, školením používateľov a všetkými post-implementačnými službami.

Tomáš Jančík, Partner – Consulting Services

Páčil sa Vám tento článok?

Registrujte sa na odber noviniek!
Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu. Pre viac informácii "Ochrana osobných údajov".Prečo my?

sap jobs

TÍM

crm software

KNOW HOW

crm solutions

KVALITA

crm

SKÚSENOSTI

E.ON SPP
Dell Salesforce Deloitte IBM
KPMG CGI Aon Energetika Ljubljana
RWE SAP Energetika Ljubljana Atos
Wien IT Itelligence Generalli Leaf

Aktuality

Anodius-Office-Space-L12-Bratislava

L12 sťahovanie

Počnúc dnešním dňom (10.6.2019) nás nájdete v priestoroch […]

ČÍTAJ VIAC

anodius-team-hiring-2019

Profesia Days Brno 2019 (konferencia)

Profesia days je udalosť zameraná na pracovné a […]

ČÍTAJ VIAC

stolno-futbal-turnaj-anodius-2019-1

Komu sme prispeli 2% z daní 2018?

Tento rok sme sa rozhodli podporit o.z. Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy.

ČÍTAJ VIAC