9. augusta 2021

Digitálna transformácia a ako ju poháňajú skúsenosti a zážitky zákazníkov

Čo je to digitálna transformácia? Je to proces, ktorý reflektuje neustále sa meniacu povahu digitálneho sveta. Vidí tiež, že očakávania zákazníkov budú rásť s potenciálom dosahovať stále lepšie výsledky v oblati produktov a služieb.

Moderné podniky môžu používať techniky digitálnej transformácie na vytvorenie dynamického prostredia. Môžu rozvíjať svoje firemné kultúry a posilňovať postavenie ľudí flexibilnými a inovatívnymi technológiami.

Digitálna transformácia a ako ju poháňajú skúsenosti a zážitky zákazníkov

Zistite, ako zameriavanie na autentické riešenia pre vašich zákazníkov zlepšuje produkty a služby prostredníctvom digitálnej transformácie.

Prečo digitálna transformácia?

Takmer každý podnikateľský sektor zaznamenáva nárast inovácií. Vďaka digitálnej transformácii sa tiež zaznamenávajú aj nové obchodné modely.

Najúspešnejšie firmy a digitálni lídri na svete zdieľajú súbor hodnôt:

  • Prvoradá je predovšetkým zákaznícka skúsenosť a zážitok.
  • Jednoduchosť a agilnosť posúvate na ich hranice.
  • Neustála inovácia je investícia.
  • Rozhodovanie na základe faktov.
  • Ako firemná kultúra si vážime spoluprácu a zodpovednosť.

Aká je teda najlepšia stratégia na správne vymedzenie rozsahu, škálovanie a riadenie digitálnej transformácie? Na túto otázku bohužiaľ neexistuje univerzálna odpoveď.

Plánovanie transformácie digitálneho podniku vyžaduje schopnosť porozumieť celkovému obrazu. Je tiež dôležité mať jasnú predstavu o tom, čo chcete dosiahnuť.

Na koncepčnej úrovni môžu byť prospešné bočné myslenie a brainstorming. Najmä tam, kde sú zapojené zainteresované strany.

Postavenie zákazníka na prvé miesto

Posilnenie postavenia tímov a automatizácia úloh bude ďalšou vlnou zlepšovania podnikania. Nezabudnite, že zákazník má všetko pod kontrolou.

Z tohto dôvodu potrebujete posun v myslení. Toto myslenie spočíva vo vytváraní a udržiavaní spojení s potenciálnymi a existujúcimi zákazníkmi. Celoživotná hodnota zákazníkov stúpa a znižuje sa odliv zákazníkov pre firmy, ktoré kladú zákazníkov na prvé miesto. Ako? Tým, že dáme spotrebiteľa na prvé miesto.

Stať sa spoločnosťou plne zameranou na zákazníka vyžaduje určitý čas, ale môžete začať postupne. Uvádzame štyri odporúčané postupy na vytvorenie podniku zameraného na zákazníka. Tiež tri stratégie na meranie pokroku.

Čo je to orientácia na zákazníka?

Marketing zameraný na zákazníka je prístup, ktorý sa zameriava na umiestnenie zákazníka na prvé miesto. Vďaka tomu sa zlepší zážitok z budovanie dlhodobých partnerstiev.

Digitálny zážitok zákazníka

Súčet všetkých online interakcií, ktoré má zákazník s vašou značkou, je digitálny zážitok zákazníka. Môže to začať webom vašej spoločnosti. Mohlo by to však zahŕňať aj mobilné aplikácie, chatboty, sociálne médiá a ďalšie virtuálne kontaktné body.

Z toho je zrejmá závislosť od technológie. Ale nie každý je technológ, preto je dôležité zamerať sa na skúsenosti a zážitky zákazníkov a zamestnancov.

Nezabudnite na svojich zamestnancov

Rovnako ako chcete zvýšiť spokojnosť zákazníkov, je dôležité pamätať si na skúsenosti zamestnancov.

Skúsenosť zamestnanca je všetko, čím si počas svojho pôsobenia v organizácii prejde. Od chvíle, keď je prijatí, až do odchodu alebo odchodu do dôchodku.

Neexistujú žiadne univerzálne veľkosti

Definujte ciele od začiatku. Rozhodnite sa, čo chcete dosiahnuť a prečo vlastne spoločnosť potrebuje generálku. Digitálna transformácia je viac než len technológia. Ide o kultúrny posun zameraný na zlepšenie skúseností s vašim podnikaním.

Sme špecialisti na technologické riešenia. Garantujeme, že naši zákazníci majú s naším riešením pozitívne skúsenosti na všetkých úrovniach. 

Roman Kučák, Partner