9. srpna 2021

Digitální transformace a jak ji pohánějí zkušenosti a zážitky zákazníků

Co je to digitální transformace? Je to proces, který reflektuje neustále se měnící povahu digitálního světa. Vidí také, že očekávání zákazníků budou růst s potenciálem dosahovat stále lepších výsledků v oblati produktů a služeb.

Moderní podniky mohou používat techniky digitální transformace k vytvoření dynamického prostředí. Mohou rozvíjet své firemní kultury a posilovat postavení lidí flexibilními a inovativními technologiemi.

Zjistěte, jak zaměřování na autentické řešení pro vaše zákazníky zlepšuje produkty a služby prostřednictvím digitální transformace.

Digitální transformace a jak ji pohánějí zkušenosti a zážitky zákazníků

Proč digitální transformace?

Téměř každý podnikatelský sektor zaznamenává nárůst inovací. Díky digitální transformaci se také zaznamenávají i nové obchodní modely.

Nejúspěšnější firmy a digitálni lídři na světě sdílejí soubor hodnot:

  • Prvořadá je především zákaznická zkušenost a zážitek.
  • Jednoduchost a agilnost posouváte na jejich hranice.
  • Neustálá inovace je investice.
  • Rozhodování na základě faktů.
  • Jako firemní kultura si vážíme spolupráci a odpovědnost.

Jaká je tedy nejlepší strategie na správné vymezení rozsahu, škálování a řízení digitální transformace? Na tuto otázku bohužel neexistuje univerzální odpověď.

Plánování transformace digitálního podniku vyžaduje schopnost porozumět celkovému obrazu. Je také důležité mít jasnou představu o tom, co chcete dosáhnout.

Na koncepční úrovni mohou být prospěšné boční myšlení a brainstorming. Zejména tam, kde jsou zapojeny zainteresované strany.

 

Postavení zákazníka na první místo

Posílení postavení týmů a automatizace úkolů bude další vlnou zlepšování podnikání. Nezapomeňte, že zákazník má vše pod kontrolou.

Z tohoto důvodu potřebujete posun v myšlení. Toto myšlení spočívá ve vytváření a udržování spojení s potenciálními a stávajícími zákazníky. Celoživotní hodnota zákazníků stoupá a snižuje se odliv zákazníků pro firmy, které kladou zákazníky na první místo. Jak? Tím, že dáme spotřebitele na první místo.

Stát se společností plně zaměřenou na zákazníka vyžaduje určitý čas, ale můžete začít postupně. Uvádíme čtyři doporučené postupy pro vytvoření podniku zaměřeného na zákazníka. Také tři strategie pro měření pokroku.

Co je to orientace na zákazníka?


Marketing zaměřený na zákazníka je přístup, který se zaměřuje na umístění zákazníka na první místo. Díky tomu se zlepší zážitek z budování dlouhodobých partnerství.

Digitální zážitek zákazníka

Součet všech online interakcí, které má zákazník s vaší značkou, je digitální zážitek zákazníka. Může to začít webem vaší společnosti. Mohlo by to však zahrnovat i mobilní aplikace, chatboty, sociální média a další virtuální kontaktní body.

Z toho je zřejmá závislost na technologii. Ale ne každý je technolog, proto je důležité zaměřit se na zkušenosti a zážitky zákazníků a zaměstnanců.

 

Nezabudnite na svojich zamestnancov

Stejně jako chcete zvýšit spokojenost zákazníků, je důležité pamatovat i na zkušenosti zaměstnanců.

Zkušenost zaměstnance je vše, čím si během svého působení v organizaci projde. Od přijetí, až do odchodu nebo odchodu do důchodu.

 

Neexistují žádné univerzální velikosti

Definujte cíle od začátku. Rozhodněte se, co chcete dosáhnout a proč vlastně společnost potřebuje generálku. Digitální transformace je víc než jen technologie. Jde o kulturní posun zaměřený na zlepšení zkušeností s vaším podnikáním.

Jsme specialisté na technologická řešení. Garantujeme, že naši zákazníci mají s naším řešením pozitivní zkušenosti na všech úrovních.

Chcete zlepšit zkušenosti svých zákazníků a zaměstnanců? Kontaktuj nás!

Roman Kučák, Partner