24. októbra 2019

Fiori Client UI ako odpoveď SAP pre funkčné CX

  V súčasnosti, keď korporátni giganti rozširujú svoje trhové pôsobnosti a skupujú riešenia, respektíve častokrát aj celé menšie/väčšie firmy, sa dostávame do bodu, kedy sa ich produktové portfólio stáva tak veľké, že sa potýkajú s problémami, o ktorých ich konkurencia ani netuší.

 

Jedným z takýchto problémov (resp. výziev, podľa toho, ako sa na to pozriete), je v prípade spoločnosti SAP udržať jednotné užívateľské prostredie naprieč celým svojím produktovým portfóliom. Pod užívateľským prostredím mám na mysli jednotlivé ovládacie prvky, ich umiestnenie, použité farby, obrázky, písma, atď. Jeden z mojich predchádzajúcich blogov mal názov „Ste pripravení na SAP Fiori?„.  Dnes je už každému jasné, že pokiaľ využívate, alebo chcete využívať moderné SAP riešenia, pripravení byť musíte.

 

SAP Sales & Service Cloud

Fiori Client UI ako odpoveď SAP pre funkčné CX 1

V prípade SAP Sales & Service Cloud sa totiž od Release 1911 (november 2019) SAP Fiori stáva jediným dostupným UI. Z materiálov SAP vyplýva, že v súčasnosti sú ešte stále tisíce užívateľov, ktorí používajú HTML5 UI. Títo užívatelia budú automaticky presmerovaní na Fiori UI (desktop aj mobilná verzia). Pre zaujímavosť uvediem, že prvým UI, používaným od roku 2013 do roku 2014, bol Microsoft Silverlight. Škoda, že už nie je možné sa k tejto verzií nijakým spôsobom dostať, porovnanie so súčasným UI by mohlo byť zaujímavé.

Okrem toho, že Fiori UI v rámci release 1911 stáva jediným UI, SAP prináša aj iné novinky. Jedným z hlavných vylepšení sú napríklad:

  • editovateľné datasety bez nutnosti navigovania sa do detailu objektu,
  • presun riadiacich tlačidiel na vrchol obrazovky – KONEČNE!,
  • inline úpravy v detaile objektu (upravovať je možné aj jednotlivé polia separátne nadídením myšou) – platí iba pre desktop,
  • podstatné vizuálne úpravy pre „donut“ grafy.

V pipeline do Release 2005 (máj 2020) sú samozrejme aj ďalšie vylepšenia. Medzi hlavné patrí:

  • presun hlavných atribútov Sales/Service objektov na vrchol obrazovky,
  • nové „quick-views“ pre Sales/Service objekty vrátane možnosti zmeny údajov v nich,
  • in-line úpravy v tabuľkových zoznamoch vrátane hromadnej aktualizácie dát,
  • vizuálne úpravy tabuľkových zoznamov – ukotvenie prvého stĺpca, pridanie obrázkov, podmienené formátovanie.

Fiori Client UI ako odpoveď SAP pre funkčné CX 2

  Unifikáciu užívateľského prostredia vnímam ako správny krok od SAP, ktorý zákazníkom prinesie benefity v podobe rýchlejšej adaptácie užívateľov na používanie nových produktov a v neposlednom rade aj ďalšie vylepšenie Customer Experience.

Stanislav Micheller, Partner – Delivery Services