Ako nastaviť animáciu oslavy s Konfetami v Salesforce?

Ako nastaviť animáciu oslavy s Konfetami v Salesforce?
(How to Set up the Confetti celebration animation in Salesforce?)

 

Napísal: Vojtěch Skalník, CX Konzultant

V lete 2019, spoločnosť Salesforce predstavila novú funkciu, ktorá umožňuje správcom povoliť efekt konfiet, ktorú používatelia nasledujú v rámci cesty „Path“ . Okrem tipov a usmerňujúcich informácií, ktoré je možné nastaviť ako súčasť cesty, je tu nová zábavná vec vo forme efektu konfiet a v tomto jednoduchom sprievodcovi vám ukážeme, ako ich nastaviť.

(Na to, aby mohol používateľ vidieť animáciu konfiet, musí mať povolenie na zobrazenie a nastavenie zobrazenia. A ešte jedna vec – animácia konfiet v tomto čase ešte vo Firefoxe nefunguje.)

 1. Choďte do Setup a do vyhľadávania napíšte  „path“, aby ste sa dostali k „Path Settings“.

 1. Najprv musíte povoliť „Enable“ možnosť  „Path“.
 2. Po povolení , môžete kliknúť na „New Path“.
 3. Prvým krokom je vyplnenie základných informácií, v tomto prípade vytvárame cestu pre objekt Opportunity a chceme sa zamerať na Stages of the Opportunity. Kliknite Next pre prechod na nový krok.
 4. V druhom kroku, je možnosť vybrať polia, ktoré by sa mali používateľovi zobraziť, a vložiť nejaké pokyny, rady alebo dokonca odkazy na Chatter skupiny alebo súbory. V tomto kroku nie je potrebné nič nastavovať a keďže chceme preskúmať nastavenie konfiet, stačí kliknúť na Next a prejsť na ďalší krok.
 5. V poslednom kroku môžeme konečne zapnúť zobrazenie animácie konfiet na obrazovke. V tomto scenári sa používateľom zobrazujú konfety na základe štádia príležitosti „Opportunities“ – v tomto prípade musí byť fáza nastavená na Closed Won, čo je finálna úspešná fáza procesu. Po jej  dosiahnutí sa zobrazí efekt konfiet.
  Môžeme tiež upraviť frekvenciu účinku. Takéto sú odporúčania od Salesforce, týkajúce sa frekvencie:

  Zriedkavo (~ 5%): Odporúča sa, keď typický používateľ dosiahne hodnotu osláv viac ako raz denne
  Niekedy (~ 20%): Odporúča sa, keď typický používateľ dosiahne hodnotu osláv niekoľkokrát týždenne
  Často (~ 50%): Odporúča sa, keď typický používateľ dosiahne hodnotu osláv raz alebo dvakrát týždenne
  Vždy (100%): Odporúča sa, keď typický používateľ dosiahne hodnotu osláv menej ako raz týždenne

Nakoniec musíme cestu „Path“ aktivovať a máme to nastavené.

 1. Pre zistenie správneho nastavenia efektu konfiet si musíte vybrať nejakú „Opportunity“ a zmeniť jej štádium na „Closed Won“. 

 1. A máme to tu, teraz môžete oslavovať úspešne uzatvorenú príležitosť s peknou animáciou rozsypaných konfiet!