Ako vymazať „Target Group“ v SAP Marketingovom Cloude?

Ako vymazať „Target Group“ v SAP Marketingovom Cloude?
(How to 
Delete a Target Group from SAP Marketing Cloud?)

Napísal: Robert Hassel, CX Konzultant

  1. Vaša cieľová skupina „target group“ musí mať status Discarded alebo Completed.   
  2. Potom choďte do „Application Jobs“ a vyberte vytvorenie „New Job“. Vyberte si šablónu „Job Template: Target Groups: Flag Instances for Deletion“.
  3. V tejto časti parametrov vyberte „Productive Mode“ a vložte vaše „Target Group ID“ alebo „Name“, ale odporúčam použiť ID. Po vložení, môžete stlačiť tlačidlo „Schedule“.
  4. Teraz si vytvorte „New Job“ so šablónou: „Target Groups: Delete Flagged Instances“ a pre túto prácu „Job“ opakujte krok 3.

     

  5. Po týchto krokoch uvidíte, že vaša cieľová skupina „Target Group“ Assign MA_EU bola vymazaná.