Jak vymazat „Target Group“ v SAP Marketingovém Cloudu?

Jak vymazat „Target Group“ v SAP Marketingovém Cloudu?
(How to Delete a Target Group from SAP Marketing Cloud?)

Napsal: Robert Hassel, CX Konzultant

  1. Vaše cílová skupina „target group“ musí mít status Discarded nebo Completed.   
  2. Pak jděte do „Application Jobs“ a vyberte vytvoření „New Job“. Vyberte si šablonu „Job Template: Target Groups: Flag Instances for Deletion“.
  3. V této části parametrů vyberte „Productive Mode“ a vložte vaše „Target Group ID“ nebo „Name“, ale doporučuji použít ID. Po vložení, můžete stisknout tlačítko „Schedule“.
  4. Nyní si vytvořte „New Job“ se šablonou: „Target Groups: Delete Flagged Instances“ a pro tuto práci „Job“ opakujte krok 3.

     

  5. Po těchto krocích uvidíte, že vaše cílová skupina „Target Group“ Assign MA_EU byla vymazána.