Jak upravovat hodnoty v seznamu pro objekty v Salesforce?

Jak upravovat hodnoty v seznamu pro objekty v Salesforce?

(How to Modify Values in a Picklist in Salesforce?)

Napsal: Vojtěch Skalník, CX Konzultant

 

  1. Vstupte do nastavení Setup.

 

 

  1. Jděte na Object manager.

 

  1. Tam si vyberte Object, jehož seznam s hodnotami „Picklist“ chcete upravit například Lead.

  1. Jděte do části Fields & Relationships, kde si vyberete pole (označený Datatype = Picklist), které chcete upravovat. V tomto případě jsem si vybral pole Industry.

 

  1. Nyní můžete hodnoty upravovat, mazat, měnit jejich pořadí, přidávat nové hodnoty, dočasně deaktivovat nějaké existující (ty se v seznamu nezobrazí)