Jak nastavit animaci oslavy s Konfety v Salesforce?

Jak nastavit animaci oslavy s Konfety v Salesforce? 
(How to Set up the Confetti celebration animation in Salesforce?)

 

Napsal: Vojtěch Skalník, CX Konzultant

 

V létě 2019, společnost Salesforce představila novou funkci, která umožňuje správcům povolit efekt konfet, kterou uživatelé následují v rámci cesty „Path“. Kromě tipů a orientačních informací, které lze nastavit jako součást cesty, je tu nová zábavná věc ve formě efektu konfet a v tomto jednoduchém průvodci vám ukážeme, jak je nastavit.

(Na to, aby mohl uživatel vidět animaci konfet, musí mít oprávnění k zobrazení a nastavení zobrazení. A ještě jedna věc – animace konfet v tomto čase ještě ve Firefoxu nefunguje.)

 

 1. Jděte do Setup a do vyhledávání napište  „path“, abyste se dostali ke „Path Settings“.

 1. Nejprve musíte povolit „Enable“ možnost „Path“.
 2. Po povolení, můžete kliknout na „New Path“.
 3. Prvním krokem je vyplnění základních informací, v tomto případě vytváříme cestu pro objekt Opportunity a chceme se zaměřit na Stages of the Opportunity. Klikněte Next pro přechod na další krok.
 4. Ve druhém kroku, je možnost vybrat pole, které by se měly uživateli zobrazit, a vložit nějaké pokyny, rady nebo dokonce odkazy na Chatter skupiny nebo soubory. V tomto kroku není nutné nic nastavovat a protože chceme prozkoumat nastavení konfet, stačí kliknout na Next a přejít na další krok.
 5.  posledním kroku můžeme konečně zapnout zobrazení animace konfet na obrazovce. V tomto scénáři Uživatelé zobrazují konfety na základě stádia příležitosti „Opportunities“ – v tomto případě musí být fáze nastavena na Closed Won, což je finální úspěšná fáze procesu. Po jejím dosažení se zobrazí efekt konfet.
  Můžeme také upravit frekvenci účinku. Takové jsou doporučení od Salesforce, týkající se frekvence:

  Zřídka (~ 5%): Doporučuje se, když typický uživatel dosáhne hodnoty oslav více než jednou denně
  Někdy (~ 20%): Doporučuje se, když typický uživatel dosáhne hodnoty oslav několikrát týdně
  Často (~ 50%): Doporučuje se, když typický uživatel dosáhne hodnoty oslav jednou nebo dvakrát týdně
  Vždy (100%): Doporučuje se, když typický uživatel dosáhne hodnoty oslav méně než jednou týdně

Nakonec musíme cestu „Path“ aktivovat a máme to nastavené.

 1. Pro zjištění správného nastavení efektu konfet si musíte vybrat nějakou „Opportunity“ a změnit její stádium na „Closed Won“. 

 1. A máme to tady, nyní můžete oslavovat úspěšně uzavřenou příležitost s pěknou animací rozsypaných konfet!