12. dubna 2020

INCUBATE SAP Focus Partner 2020

Společnost Anodius CZ byla mezi partnery SAP označena jako společnost, která projevuje silný závazek a ambice v oblasti Cloud Business, a proto získala status INCUBATE Cloud Focus Partner na období od 10. dubna 2020 do 9. dubna 2021.