5. října 2023

Salesforce Dreamforce 2023: Pohled do budoucnosti AI, dat a důvěry zákazníků

Každoroční akce Salesforce Dreamforce, která se konala v září 2023 v prestižním Moscone Center v San Franciscu, otřásla technologickým světem svým ohromujícím spektrem oznámení a zajímavostí, které se točily kolem nejmodernějších oblastí umělé inteligence (AI), integrace dat, řízení vztahů se zákazníky (CRM) a klíčové otázky podpory důvěry v technologie AI. Dreamforce 2023, označovaná jako „největší akce roku v oblasti AI + Data“, dostála svému vznešenému přívlastku a přilákala více než 40 000 účastníků osobně a další miliony prostřednictvím online kanálů. Zakladatel, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Salesforce Marc Benioff, stručně shrnul hlavní témata akce, která se soustředila na „Innovation with AI, Trust with AI, and Doing Good with AI“.

Salesforce Dreamforce 2023: Pohled do budoucnosti AI, dat a důvěry zákazníků

Platforma Einstein 1: Vrchol důvěryhodné AI

V samém srdci konference Dreamforce 2023 stálo očekávané představení platformy Einstein 1, ambiciózního pokusu Salesforce o vytvoření důvěryhodné AI platformy. V době, kdy v technologickém průmyslu dominuje umělá inteligence, je prioritou přístupu společnosti Salesforce zásada důvěryhodnosti a bezpečnosti. Marc Benioff zdůraznil, že je naléhavě nutné řešit převládající skepsi vůči umělé inteligenci, neboť 52 % zákazníků vyjadřuje obavy ohledně její bezpečnosti a zabezpečení. Platforma Einstein 1 se snaží toto vnímání změnit.

Tato komplexní, automatizovaná a uživatelsky přívětivá platforma nabízí bezpečné prostředí pro bezproblémové propojení dat a důrazně podtrhuje neochvějný závazek společnosti Salesforce vytvářet spolehlivé aplikace umělé inteligence. Výrazným prvkem platformy Einstein 1 je zavedení Einstein Copilot, konverzačního asistenta řízeného umělou inteligencí, který je bezproblémově integrován jako vestavěný boční panel v rámci uživatelského rozhraní. Umožňuje interním i externím uživatelům (prostřednictvím portálů Experience Cloud) komunikovat s AI pomocí přirozeného jazyka napodobujícího lidskou konverzaci.

Einstein Copilot však překračuje konvenční paradigma chatbotů tím, že poskytuje realizovatelná doporučení ve formě vícekrokových akčních plánů. Uživatelé si zachovávají možnost vybrat nebo zrušit výběr následných akcí, čímž zvyšují produktivitu a zpřesňují rozhodovací procesy.

Posílení pravomocí správců pomocí aplikace Copilot Studio

Společnost Salesforce zajistila, že administrátoři a odborníci na Salesforce zůstanou klíčovými aktéry rozvíjející se revoluce v oblasti umělé inteligence. Einstein Copilot Studio jim poskytuje impozantní sadu nástrojů pro efektivní využití generativní AI a zároveň pevnou kontrolu nad její implementací. Toto studio se skládá ze tří základních částí:

Prompt Builder: Administrátoři mohou snadno vytvářet, testovat a nasazovat generativní výzvy AI. Ať už jde o generování automatických návrhů pro prodejní týmy během interakce se zákazníky nebo o zjednodušení složitých procesů, nástroj Prompt Builder tyto úkoly zefektivňuje.

Skills Builder: Administrátoři mají možnost selektivně udělovat dovednosti, což jim umožňuje určit, kdo bude generativní umělou inteligenci ovládat pro konkrétní úkoly. Tento vysoký stupeň přizpůsobení zajišťuje, že se umělá inteligence hladce přizpůsobí roli každého uživatele.

Model Builder: Flexibilita výběru z řady modelů AI, zahrnující vlastní rozsáhlé jazykové modely Salesforce a modely preferovaných partnerů, zaručuje všestrannost a přesnost při použití umělé inteligence.

Bezplatné licence Data Cloud a Tableau pro zákazníky Salesforce

Společnost Salesforce odvážným krokem rozšířila nabídku bezplatných licencí Data Cloud a Tableau pro zákazníky, kteří nasadí edice Sales and Service Cloud, Enterprise nebo Unlimited. Toto strategické rozhodnutí otevírá podnikům možnost plně prozkoumat potenciál těchto výkonných produktů Salesforce bez počátečních finančních závazků. Součástí balíčku jsou dvě bezplatné licence Tableau Creator a licence Data Cloud pokrývající až 10 000 profilů, které poskytují živnou půdu pro rozhodování založené na datech.

Hluboká integrace: Marketing Cloud a Commerce Cloud („More Core“)

Dobře naplánované akvizice společnosti Salesforce, mezi něž patří Marketing Cloud (dříve ExactTarget) a Commerce Cloud (dříve Demandware), byly nyní hladce integrovány do základů platformy Salesforce. Tyto integrace, doplněné o generativní funkce umělé inteligence, jsou připraveny přinést revoluci do marketingových a obchodních operací. Plán, který popisuje 26 generativních funkcí AI a více než 25 dalších funkcí, které mají být uvolněny do konce roku 2024, slibuje zásadní změnu způsobu, jakým firmy komunikují se svými klienty.

Data Cloud-Triggered Flow: Automatizace v reálném čase

Automatizace je již dlouho základním kamenem nabídky společnosti Salesforce. Se zavedením služby Data Cloud do platformy Einstein 1 dosahuje automatizace nepředstavitelných výšin. Data Cloud poskytuje data a informace v reálném čase z mnoha systémů. Automatizované toky lze nyní spouštět na základě podmínek vázaných na objekty datového modelu Data Cloud (DMO) nebo objekty vypočteného vhledu (CIO). Tato inovace zajišťuje, že se procesy spouštějí přesně v okamžiku, kdy jsou splněny příslušné podmínky Data Cloudu, a zaručuje, že automatizace je i nadále poháněna nejaktuálnějšími informacemi.

Revoluční spolupráce díky inovacím ve Slacku

Spolupráce mezi Salesforce a Slackem přinesla na konferenci Dreamforce 2023 své ovoce. Představení aplikace Slack AI přineslo funkce, které mají změnit způsob týmové spolupráce. Má schopnost shrnout rozsáhlá konverzační vlákna, poskytovat rekapitulace zmeškaných diskusí v rámci kanálů a dokonce vyhledávat konkrétní informace v rámci konverzací. Tyto inovativní funkce slouží ke zvýšení produktivity a zefektivnění komunikace a představují významný milník ve vývoji nástrojů pro spolupráci na pracovišti.

Datové grafy: Vizualizace datových vztahů

Pro ty, kteří se zabývají tvorbou výzev AI nebo přiřazováním dovedností, je nejdůležitější zajistit, aby umělá inteligence Einstein měla přístup ke správným údajům. Datové grafy, hladce integrované do služby Data Cloud, poskytují vizuální znázornění vzájemných vazeb mezi daty. Správci i uživatelé mohou získat přehled o vztazích mezi různými objekty datového modelu (DMO), a to i ve více vrstvách dat. Tato vizualizace zjednodušuje úkol zajišťování, že aplikace AI mají přístup k nezbytným datům pro poskytování přesných odpovědí.

Vliv AI od Salesforce: Vytváření pracovních míst a růst příjmů

Závazek společnosti Salesforce v oblasti umělé inteligence přesahuje rámec jeho produktového portfolia. Zpráva IDC předpovídá obrovské dopady: předpokládaný čistý zisk 2,02 bilionu dolarů v příjmech v letech 2022 až 2028 a potenciální vytvoření 18 milionů pracovních míst v celosvětovém měřítku ve stejném časovém horizontu. Iniciativy společnosti Salesforce v oblasti AI představují transformační sílu, která nejen mění odvětví, ale také významně přispívá ke globální ekonomice.

Etická AI: Zásady důvěry a odpovědnosti společnosti Salesforce

Důvěra a etické aspekty jsou základem strategie společnosti Salesforce v oblasti AI. Salesforce zdůrazňuje důležitost odpovědného vývoje AI a stanovil soubor hlavních zásad, kterými se řídí její inovace. Tyto zásady zdůrazňují, že je nesmírně důležité zachovat důvěru mezi Salesforce a jejími zákazníky, a to v kombinaci se závazkem dodržovat etické a humánní postupy v oblasti AI.

Udržitelnost v akci: Dreamforce se stává zeleným

Závazek Salesforce vůči udržitelnosti se vztahuje i na její stěžejní událost. Dreamforce 2023 se hrdě hlásí k titulu dosud nejudržitelnějšího ročníku. Salesforce představil Net Zero Cloud, aby podpořil své cíle v oblasti udržitelnosti, a dal tak příklad ekologicky ohleduplného plánování akcí.

Rozšiřování průmyslových Cloudů: Představení Life Sciences Cloud

Salesforce Industries přivítal nový přírůstek: Life Sciences Cloud. Tento oborově specifický cloud nabízí architekturu na míru navrženou tak, aby urychlila digitální transformaci farmaceutických společností a společností vyrábějících zdravotnické prostředky. Zefektivňuje provoz, podporuje inovace a v konečném důsledku zlepšuje péči o pacienty.

Závěrem lze říci, že veletrh Dreamforce 2023 byl silnou ukázkou velkého odhodlání společnosti Salesforce v oblasti AI, bezproblémové integrace dat, budování důvěry v technologie a etického využívání umělé inteligence. Tato událost znamenala významný krok v probíhající revoluci AI a zdůraznila zásadní význam odpovědné AI, spolupráce a udržitelnosti. Díky převratným inovacím stojí společnost Salesforce stále v čele formování budoucnosti technologií a podnikání.

Podívejte se na náš nejnovější software pro řízení projektů Proxiuss Project+ postavený na platformě Salesforce!

Lukáš Endal, partner Salesforce Services