3. října 2023

Změňte řízení projektů pomocí project managment software Proxiuss Project+

V rychlém světě profesionálních služeb a poradenství je efektivní řízení projektů (project management) klíčové pro úspěch. Ve společnosti Anodius stál náš tým před zásadní výzvou. Potřebovali jsme přesnou aplikaci pro sledování času na míru našim konzultantům SAP a Salesforce, ale hledání vhodného řešení se ukázalo jako velmi náročné. Vyžadovali jsme funkce, jako je např. plánovač zdrojů s jasnými sazbami na konzultanta a automatické generování akceptačních protokolů, ale nemohli jsme najít vhodné řešení.

Proto jsme se rozhodli vytvořit vlastní project management software a začali jsme základní verzí, která vyhovovala našim potřebám. Když jsme se však pustili do vývoje, uvědomili jsme si, že naše aplikace má obrovský potenciál na širším trhu. Proto jsme rozšířili její rozsah, učinili ji robustní a vylepšili funkce pro správu projektů, aby byla mimořádně všestranná.

project management software

Srdce projektového řízení

Řízení projektů je o plánování, realizaci a dohledu nad projekty chytrým a efektivním způsobem. Zahrnuje využití našich znalostí, dovedností, správných nástrojů a chytrých technik, abychom splnili požadavky projektu a zároveň se vypořádali s omezeními, jako jsou čas, náklady, kvalita, rozsah a očekávání zúčastněných stran.

Mezi základní části projektového řízení, resp. project management patří:

1. Kontrola rozpočtu

Sledování rozpočtu je důležitou součástí řízení projektu, zejména pro společnosti, jako je ta naše. Odhadnete, kolik bude projekt stát, sestavíte rozpočet, sledujete skutečné výdaje a ujišťujete se, že odpovídají plánu, který jste sestavili.

Proxiuss Project+, project management software, usnadňuje správu rozpočtu v rámci Salesforce. Pomáhá projektovým manažerům nastavovat, sledovat a spravovat rozpočty projektů v reálném čase, takže můžeme činit chytrá rozhodnutí, abychom udrželi naše projekty na správné finanční cestě.

2. Agile/Waterfall – typy řízení projektů

Projekt lze řídit různými způsoby. Agilní přístup je o flexibilitě a postupování po etapách, což je skvělé pro projekty, kde se věci mohou měnit za pochodu. Waterfall je více krokový a lineární, vhodný pro projekty, kde je vše jasné od začátku.

Proxiuss Project+ podporuje agilní i waterfall styl řízení projektů. Dává nám možnost vybrat si, co je pro daný projekt nejlepší, a ujistit se, že ho uděláme správně.

3. Sledování času

Sledovat, kolik času trávíme různými úkoly, je pro nás velmi důležité. Pomáhá nám zjistit, na čem trávíme čas a jak můžeme lépe hospodařit se zdroji.

Proxiuss Project+ nám umožňuje snadno sledovat náš čas v Salesforce, takže můžeme zaznamenávat, jak dlouho pracujeme na jednotlivých projektových úkolech. Takto přesně víme, kolik času jsme strávili, což nám pomáhá být transparentnější a přesnější v naší práci.

4. Plánovač zdrojů

Efektivní plánování a organizace času našeho týmu je důležitá věc. Musíme se ujistit, že všichni pracují na správných věcech ve správný čas, aby se práce podařila, a že mají také dobrou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

Proxiuss Project+ má funkci plánování zdrojů, která nám pomáhá efektivně plánovat a rozdělovat čas našeho týmu. Zohledňuje jejich schopnosti, kdy jsou k dispozici a co projekt potřebuje. Je to skvělý nástroj, který pomáhá našemu týmu udržet si pořádek a produktivitu a zároveň zajišťuje rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

Řešení jedinečných potřeb v oblasti profesionálních služeb a poradenství

Společnosti poskytující profesionální služby a poradenství mají specifické potřeby, pokud jde o řízení projektů. To zahrnuje optimalizaci využití našeho týmu a přesné sledování hodin, které můžeme našim klientům vyúčtovat. Proxiuss Project+ řeší tyto potřeby způsobem, který nám dává smysl:

1. Optimalizace přidělování zdrojů

Zásadní pro nás je, abychom čas našeho týmu využívali moudře. Proxiuss Project+ nám v tom pomáhá tím, že efektivně přiřazuje členy týmu k projektům na základě jejich dovedností, dostupnosti a požadavků projektu. Tímto způsobem dostaneme z našeho týmu to nejlepší a dosáhneme skvělých výsledků.

2. Přesné sledování zúčtovatelných hodin

Zásadní je, abychom našim klientům přesně vyúčtovali čas strávený na jejich projektech. Proxiuss Project+ to zjednodušuje tím, že umožňuje našemu týmu zaznamenávat hodiny strávené na různých projektových úkolech. Tyto údaje nám pomáhají vytvářet přesné faktury a zachovávat transparentnost a spravedlivost našich fakturačních postupů.

Závěrem

Ve světě odborných služeb a poradenství je efektivní řízení projektů klíčem k úspěchu. Aplikace Proxiuss Project+, která se zrodila z potřeby společnosti Anodius na přesné sledování času, se proměnila v robustní nástroj pro řízení projektů. Tato aplikace s podporou Salesforce zefektivňuje pracovní postupy projektů, udržuje rozpočty pod kontrolou, podporuje různé styly řízení projektů, pomáhá nám přesně sledovat čas a zajišťuje, že čas našeho týmu je využíván smysluplně. Pro společnosti v těchto odvětvích může investice do integrovaného nástroje pro řízení projektů, jako je Proxiuss Project+, výrazně zvýšit efektivitu, kontrolu a spokojenost klientů, což v konečném důsledku přispěje k trvalému růstu a úspěchu.

Je tento případ použití podobný vašim potřebám? Proxiuss Project+ je nyní k dispozici pro každého uživatele Salesforce.

Jakub Ancin