25. januára 2021

Čo je Customer Performance Indicator (CPI)?

Počuli ste o Customer Performance Indicator-e (CPI)?  Je to obchodná metrika, ktorá meria výkonnosť vašej spoločnosti, zamestnancov a výsledky, ktoré zákazníci hľadajú.

Vo svete, kde až 89% zákazníkov prešlo ku konkurencii kvôli zlým zákazníckym skúsenostiam, sa CPI stáva čoraz dôležitejším ukazovateľom.

Čo je Customer Performance Indicator (CPI)

Na konci dňa sa chcete ubezpečiť, že vaša firma poskytuje zákazníkom najlepšiu možnú skúsenosť, zážitok.  Ako však môže CPI pomôcť?

Pokračujte v čítaní, aby ste sa dozvedeli viac o tom, ako môžete pomocou CPI rozšíriť svoje podnikanie, a poskytnúť zákazníkom čo najlepšie skúsenosti.

Čo je Customer Performance Indicator (CPI)?

Čo je to teda CPI? Ukazovatele výkonnosti zákazníkov sú štatistické údaje používané na predpovedanie rastu spoločnosti, pretože zákazníci sú hlavným motorom rastu.

Z tohto dôvodu možno CPI použiť ako meradlo pre odhad budúceho rastu spoločnosti.

CPI sú založené na poskytovaní skúseností zákazníkom, ktoré im poskytujú požadovaný a očakávaný výsledok, ktorý si cenia.   Existuje veľké množstvo premenných, ktoré možno použiť na meranie CPI. 

Tieto metriky zákazníckej skúsenosti sú:

  • čas;
  • dostupnost;
  • finančná úspora;
  • ocenenie lojality voči značke.

Zákaznícka skúsenosť môže nielen uspokojiť súčasných zákazníkov, ale aj rozšíriť vaše podnikanie prostredníctvom spokojných zákazníkov, ktorí zanechávajú pozitívne recenzie, a tiež prostredníctvom šírenia pozitívneho povedomia o vašej spoločnosti.

CPI vs. KPI

Zatiaľ čo CPI merajú to, čo je pre zákazníka dôležité, KPI (kľúčové ukazovatele výkonnosti) merajú to, čo je pre spoločnosť dôležité.

Kľúčové ukazovatele výkonnosti sa zameriavajú na stanovenie cieľov alebo cieľových čísel dôležitých pre spoločnosť na meranie rastu a úspechu.

KPI odmeňujú zamestnancov za splnenie určitých cieľov, ktoré vedú k najlepšiemu výsledku spoločnosti, bez ohľadu na želaný výsledok zákazníka. Ciele zamestnanca a zákazníka teda nie sú vždy zosúladené, čo môže spôsobiť ťažkosti pri poskytovaní čo najlepšej skúsenosti zákazníkovi.

Prepojenie KPI a CPI

Takže teraz viete, aký je rozdiel medzi KPI a CPI.  Je teda čas sa dozvedieť, ako tieto ukozovatele môžu spolupracovať, aby vám pomohli dosiahnuť rast, ktorý hľadáte pre svoje podnikanie.

Aj keď KPI nemusia byť najefektívnejšou metrikou, ak sa používajú samy o sebe, v kombinácii s CPI môžu pomôcť vytvoriť omnoho jasnejší obraz o úspechu vášho podnikania.

Spojenie kľúčových ukazovateľov výkonu s CPI pomáha zosúladiť ciele spoločnosti s cieľmi zákazníka a ukazuje, aký veľký vplyv majú CPI na dosiahnutie cieľov spoločnosti.

Po spárovaní môžu byť zamestnanci zodpovední za to, že nedosahujú ukazovatele výkonnosti zákazníkov, ktoré sú schopní ovplyvniť najviac, čo vedie k rastu vášho podnikania.

Rast a udržateľnosť vášho podnikania

Teraz, keď viete viac o ukazovateľoch výkonnosti zákazníkov, môžete ich začať implementovať, aby ste rozšírili a udržali svoje podnikanie.

Majte prehľad o ďalších tipoch a nápadoch, ako môžete v roku 2022-3 pokračovať v rozvoji svojho podnikania.

Roman Kučák, Partner