Čo je HTML (X) EDITOR?

Čo je HTML X Editor? Ako je možné ho využiť? Čo tým získám? Nielen na tieto otázky tu nájdete odpoveď.

Začneme tým, čo HTML X Editor vlastne je (myslené v zmysle celkovej koncepcie). Jednoducho sa dá povedať, že sa jedná o možnosť získať vývojové prostredie pre tvorbu výstupných HTML (X) súborov v rámci SAPu.

Pri hlbšom pohľade ide o sofistikovaný nástroj na tvorbu formulárov, ktoré môžete používať či už v rámci SAPu či zasielanie zo SAPu do systémov tretích strán. Vytvorené formuláre možno potom posielať ako emaily, sms, prílohy a pod.

Pri vytváraní HTML (X) je samozrejme nutné dodržiavať základné pravidlá pre HTML (X) a riadiť sa pokynmi užívateľské príručky, ktorá je plne integrovaná priamo v editore. Texty sú potom ukladané ako SO10 texty a pomocou jednoduchého reportu možno tieto texty editovať, expandovať, mazať či pridávať do transportov v transakcii SE10.

Samotný editor sa delí do 5 záložiek:

 1. EDITOR – obsahuje HTML (X) kód (prípadne upravený ABAP alebo javascript);
 2. VIEW – zobrazuje, ako vyzerá kód z editora, ak ho vykreslíme;
 3. CSS – obsahuje kód špeciálneho CSS súboru vytvoreného pre daný formulár;
 4. Defaultný CSS – obsahuje kód defaultného CSS súboru používaného naprieč rôznymi formulári;
 5. HTML X – obsahuje vygenerovaný HTML X text s hlavičkou aj pätičkou, ktorý stačí len prevziať a používať, kde je potreba.

anodius-html-editor-1


Základná funkcionalita

Nastavení fontov (tučné, kurzíva, podtrhnuté):
anodius-html-editor-2
Zarovnanie (zľava, na stred, zprava, do bloku):
anodius-html-editor-3
Číselné a nečíselné zoznamy (pomocou čísel, abecedne, rímskými číslicami, body atď.):
anodius-html-editor-4
Ostatné nastavenia – odsadenie, šírka, nepárové tagy:
anodius-html-editor-5

anodius-html-editor-6

Pridanie obrázkov (z nastaveného repozitára) a tabuliek i s naplnením dátami:
anodius-html-editor-7anodius-html-editor-8anodius-html-editor-9

Vloženie premenných (ABAP) a jednoduchých podmienok IF/ELSE s porovnaním obsahu premenných a prostého textu (všetko je následne sprocesovane na pozadí):

anodius-html-editor-10anodius-html-editor-11anodius-html-editor-12

Vložení CSS štýlov z prepojeného CSS súboru a simulácia HTML(X) výstupu s naplnením premenných:

anodius-html-editor-13anodius-html-editor-14

Kontroly syntaxov: HTMLX, ABAP a CSS
anodius-html-editor-15
Navigačné pod-okno pre snadnou kontrolu, či sú všetky tagy správne vnorené

anodius-html-editor-16
Ďalej možno k formuláru vytvoriť špeciálny CSS používané len daným formulárom, tak aj defaultný CSS, ktoré možno použiť naprieč všetkými vybranými formulármi. K ďalšej funkcionalite patrí rekurzívne načítanie vnorených textov aj s premennými (možno skladať formuláre z viac textov aj so vnorením).

Potom je možné zobraziť všetky možnosti výstupov v prípade IF/ ELSE podmienok či označenie premenných vo výstupe, aby bolo vidieť, či je daná premenná zobrazená alebo nie a ľahko ste tak dokázali nájsť chybu, ktorú ste urobili priamo v HTML (X) kóde či ABAP podmienke .

Pre prechádzanie formulárov je potom vytvorený špeciálny report pre ich filtrovanie, už spomínaný import/ export, backup súborov a zahrnutie do transportov v transakcii SE10. Každý vytvorený súbor potom má v report-e statusy či je vytvorený backup alebo či sa daný text nachádza v transporte a prípadne, v ktorých.

Report tiež umožňuje volať editor v rôznych módoch zobrazenia (z hľadiska oprávnenia):

 1. Štandardná (je možné používať všetkých 5 záložiek – vhodné pre vývojárov a pre užívateľov, ktorí formuláre vytvárajú;
 2. Zobrazovacia (je aktívna len záložka VIEW) – vhodné len pre náhľad koncových užívateľov;
 3. CSS (je aktívna len záložka Defaultný CSS) – vhodné pre úpravu defaultných CSS súborov.

 

Sumarizácia výhod HTML (X) editorov

 • + Jednoduché užívateľské rozhranie;
 • + Otvorené pre vlastný vývoj (ako už je v SAP zvykom), tzv. Môžete si dotvárať vlastné funkcionalitu;
 • + Plné využitie HTML (X);
 • + Používanie premenných spolu s ich mapovaním do formulárov;
 • + Základné IF/ ELSE príkazy ABAP integrované pomocou špeciálnych notácii;
 • + Použitie priamo v SAP a funguje ako pod ISU tak i CRM systémy;
 • + Rekurzívne skladanie formulárov s neobmedzeným vnorením;
 • + Export/ import prepojený priamo s transakciou SE10, tak i na aplikačný server;
 • + Záložka s výstupom, tzv. Možno sa priamo v editore pozrieť, ako bude výstup vyzerať v emailu, sms a pod.
 • + Môžete založiť ako default-ný, tak aj špeciálne CSS súbor spojený priamo s daným formulárom;
 • + Report pre prechádzanie všetkých vytvorených formulárov.

Spoločnosť Anodius, ako certifikovaný partner SAP a Salesforce, ponúka služby plného životného cyklu on-premise a cloud CRM systémov.  Neváhajte nás kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok. Radi na ne odpovieme.

Michal Suchánek, Senior ABAP Developer


Zaujal Vás tento obsah?

Registrujte sa na odber noviniek!


Súhlasím so spracovaním osobných údajov. Vaše osobné údaje sa použijú iba na účely vyriešenia vašej žiadosti. Viac informácií nájdete na "Ochrana osobných údajov".
Prečo my?

sap jobs

TÍM

crm software

KNOW HOW

crm solutions

KVALITA

crm

SKÚSENOSTI

E.ON Chemolak SPP CEZ
Dell Salesforce Infinica IBM
KPMG CGI Aon Energetika Ljubljana
RWE SAP Energetika Ljubljana Atos
Wien IT Itelligence Generalli Leaf

Aktuality

ANDx Logo

ANDx nová značka

CX business expertíza + CRM, CX technólógia  = ANDx

ČÍTAJ VIAC

Code of Ethics Anodius

Úprava sloganu spoločnosti

S účinnosťou od 1.9.2019 sa mení slogan spoločnosti Anodius.  Nový slogan znie “Experience Matters” alebo “Zážitok rozhoduje”

ČÍTAJ VIAC

SAP-customer-experience-live-munich-2019-anodius

SAP Customer Experience LIVE Mníchov 2019

Pripoj sa k nám na SAP Customer Experience LIVE,  utorok 5. Novembera, 2019 – Mnichov, Nemecko

ČÍTAJ VIAC