9. července 2018

Co je HTML (X) EDITOR?

Co je HTML X Editor? Jak je možné jej využít? Co tím získám? Nejen na tyto otázky zde odpovíme.

Začneme tím, co HTML X Editor vlastně je (myšleno ve smyslu celkové koncepce). Jednoduše se dá říci, že se jedná o možnost získat vývojové prostředí pro tvorbu výstupních HTML (X) souborů v rámci SAPu.

Při hlubším pohledu jde o sofistikovaný nástroj na tvorbu formulářů, které můžete používat ať už v rámci SAPu či zasílání ze SAPu do systémů třetích stran. Vytvořené formuláře lze poté posílat jako emaily, sms, přílohy apod.

Při vytváření HTML (X) je samozřejmě nutno dodržovat základní pravidla pro HTML (X) a řídit se pokyny uživatelské příručky, která je plně integrována přímo v editoru. Texty jsou pak ukládány jako SO10 texty a pomocí jednoduchého reportu lze tyto texty editovat, expandovat, mazat či přidávat do transportů v transakci SE10.

Samotný editor je pak rozdělen do 5 záložek:

 1. EDITOR – obsahuje HTML (X) kód (případně upravený ABAP či javascript);
 2. VIEW – zobrazuje, jak vypadá kód z editoru, pokud ho vykreslíme;
 3. CSS – obsahuje kód speciálního CSS souboru vytvořeného pro daný formul;
 4. DEFAULTNÍ CSS – obsahuje kód defaultního CSS souboru používaného napříč různými formuláři;
 5. HTMLX – obsahuje vygenerovaný HTML X text s hlavičkou i patičkou, který stačí pouze převzít a používat, kde je potřeba.

anodius-html-editor-1


Základní funkcionalita

Nastavení fontů (tučné, kurzíva, podtržené):
Co je HTML (X) EDITOR 2
Zarovnání (zleva, na střed, zprava, do bloku):
Co je HTML (X) EDITOR 3
Číselné a nečíselné seznamy (pomocí čísel, abecedně, římskými číslicemi, body atd.):
Co je HTML (X) EDITOR 4
Ostatní nastavení – odsazení, šířka, nepárové tagy:
Co je HTML (X) EDITOR 5

Co je HTML (X) EDITOR 6

Přidání obrázků (z nastaveného repozitáře) a tabulek i s naplněním daty:
Co je HTML (X) EDITOR 7
anodius-html-editor-8
Co je HTML (X) EDITOR 9

Vložení proměnných (ABAP) a jednoduchých podmínek IF/ELSE s porovnáním obsahu proměnných a prostého textu (vše je pak zprocesováno na pozadí):

anodius-html-editor-10
Co je HTML (X) EDITOR 11
Co je HTML (X) EDITOR 12

Vložení CSS stylů z propojeného CSS souboru a simulace HTML(X) výstupu s naplněním proměnných:

Co je HTML (X) EDITOR 13
Co je HTML (X) EDITOR 14

Kontroly syntaxí: HTMLX, ABAP i CSS
anodius-html-editor-15
Navigační podokno pro snadnou kontrolu, zda jsou všechny tagy správně zanořené

Co je HTML (X) EDITOR 16
Dále lze k formuláři vytvořit speciální CSS používané jen daným formulářem, tak i defaultní CSS, které lze použít napříč všemi či vybranými formuláři. K další funkcionalitě patří rekurzivní načítání vnořených textů i s proměnnými (lze skládat formuláře z více textů i se zanořeními).

Pak je možné zobrazit všechny možnosti výstupů v případě IF/ELSE podmínek či označení proměnných ve výstupu, aby bylo vidět, zda je daná proměnná zobrazená či nikoliv a snadno tak dokázali nalézt chybu, kterou jste učinili přímo v HTML(X) kódu či ABAP podmínce.

Pro procházení formulářů je pak vytvořen speciální report pro jejich filtrování, již zmíněný import/export, backup souborů a zahrnutí do transportů v transakci SE10. Každý vytvořený soubor pak má v reportu statusy zda je vytvořen backup či zda se daný text nalézá v transportu a případně, ve kterých. Report také umožňuje volat editor v různých módech zobrazení (z hlediska oprávnění):

 1. Standardní (je možno používat všech 5 záložek – vhodné pro vývojáře a pro uživatele, kteří formuláře vytvářejí;
 2. Zobrazovací (je aktivní pouze záložka VIEW) – vhodné pouze pro náhled koncových uživatele;
 3. CSS ( je aktivní pouze záložka Defaultní CSS) – vhodné pro úpravu defaultních CSS souborů.

 

Shrnutí výhod HTML(X) editoru

 • + Jednoduché uživatelské rozhraní
 • + otevřené pro vlastní vývoj (jak už je v SAP zvykem), tzv. můžete si dotvářet vlastní funkcionalitu
 • + plné využití HTML(X)
 • + používání proměnných společně s jejich mapováním do formulářů
 • + základní IF/ELSE příkazy ABAP integrovány pomocí speciálních notací
 • + použití přímo v SAP a funguje jak pod ISU tak i CRM systémy
 • + rekurzivní skládání formulářů s neomezeným zanořením
 • + export/import propojený přímo s transakcí SE10, tak i na aplikační server
 • + záložka s výstupem, tzv. lze se přímo v editoru podívat, jak bude výstup vypadat v emailu, sms apod.
 • + lze založit jak defaultní, tak i speciální CSS soubor spojený přímo s daným formulářem
 • + report pro procházení všech vytvořených formulářů

Společnost Anodius, jako certifikovaný partner SAP a Salesforce, nabízí služby plného životního cyklu on-premise a cloud CRM systémov.  Neváhejte nás kontaktovat v případě jakýchkoliv dotazů.  Rádi na ně zodpovíme.

Michal Suchánek, Senior ABAP Developer