19. mája 2020

Čo je nové v SAP Field Service Management 2005

Tento víkend vyšiel pravidelný upgrade SAP Field Service Management systému na najnovšiu verziu s označením 2005. (16. mája.)

Vďaka funkcii Preview Program bolo možné si niektoré z týchto noviniek vyskúšať, ešte pred týmto oficiálnym vydaním a poskytnúť tak vývojárom spätnú väzbu. O tom, že si tieto pripomienky berú k srdcu svedčí vlastne celý tento release, ktorý vychádza práve z pripomienok a nápadov používateľov. Preto ak nejaké máte, neváhajte ich napísať na portál, a možno práve tie vaše uvidíte zapracované už v ďalšom release.   Čo je nové v SAP Field Service Management 2005 1

 

  

Zmeny UI

 

S cieľom zjednotiť užívateľské prostredie sme sa, tak ako nám bolo sľúbené dočkali implementácie užívateľského prostredia na základe SAP Fiori UI aj do SAP FSM. Prechod napríklad medzi SAP Service Cloud a SAP FSM, teda už pre používateľa nebude taký výrazný.

V rámci tejto zmeny tak dostávame novú prihlasovaciu a domovskú obrazovku. Navigačný panel nájdeme vľavo, nie vpravo, ako tomu bolo doteraz.

 

Nová prihlasovacia obrazovka Čo je nové v SAP Field Service Management 2005 2

 

 

Nová domovská obrazovka

Čo je nové v SAP Field Service Management 2005 3

 

Pozornejším z Vás by mohol chýbať preklik do Administrácie. Nebojte ten nájdete po otvorení Nastavení a konfigurácie.

Čo je nové v SAP Field Service Management 2005 4 

Samoobslužný portál pre zákazníkov(Customer self-service)

Detail požiadavky(Request details)

K čiastočným zmenám dizajnu podľa nášho názoru určite k lepšiemu prišlo aj tu. Podobne ako asistent pri vydaní 2002 dostali aj požiadavky nový detailný náhľad. Zákazník tak získa lepší prehľad o stave v akom sa nachádza jeho požiadavka. Tým pádom vznikol priestor pre intuitívnejšie umiestnenie tlačidiel pre zmenu času a zrušenie požiadavky.

Čo je nové v SAP Field Service Management 2005 5

Prekladové kľúče(Translation keys)

Druhou zmenou v Customer self-service portal je možnosť aj tu zobraziť translation keys z drop-down menu voľby jazyka a preložiť v administrácii aj túto súčasť SAP FSM.
Čo je nové v SAP Field Service Management 2005 6

Plánovací a dispečingový portál

 

Sviatky

Pribudla možnosť definovať dátumy sviatkov podľa časových pásiem. To nám umožňuje vytvárať sviatkové kalendáre(Holiday calendars), ktoré vieme priradiť jednotlivým technikom. Tým pádom sa zobrazia na Dispečingovej tabuli(Planning and dispatching board) a znemožnia systému/dispečerovi plánovať na tieto dni činnosti.
Čo je nové v SAP Field Service Management 2005 6

 

Triedenie technikov

V najčastejšie používanej časti Field Service Management-u je odteraz možné triediť zobrazených technikov. Aj v prípadoch ak používate viacero scenárov, keďže sa k nim dá toto triedenie priradiť. Systém ponúka tieto možnosti triedenia:

  • Priezvisko, meno
  • Meno, priezvisko
  • Meno používateľa
  • Vlastné

 

Do menu sa dostanete po kliknutí pravým tlačidlom myši na technikov v ľavej časti Dispečingovej tabule.

Čo je nové v SAP Field Service Management 2005 7
Čo je nové v SAP Field Service Management 2005 8

Správa kmeňových dát(Master Data Management)

 

V kmeňových dátach pribudla možnosť vytvárať generické a serializované nástroje. Pri vytváraní serializovaného nástroja k nemu máme možnosť priradiť generický nástroj.

Hlavné rozdiely, medzi generickými a serializovanými nástrojmi:

  • Záznamy o zariadeniach zodpovedajú sériovým nástrojom.
  • Záznamy o položkách zodpovedajú všeobecným nástrojom.

Čo je nové v SAP Field Service Management 2005 9

 

 

Novinky v SAP Field Service Mobile

 

Použitie Custom objects vo výberovom liste v Smartforms

 

(Android 7.24.0 , iOS 7.22.0 and Windows 8.6.0)

 

Možnosť vytvárať výberové zoznamy pre vlastné objekty(Custom objects). Takto vieme do reportu zahrnúť aj informácie špecifické pre náš workflow. Technik teda môže priamo do reportu zaznamenať napr. konfiguráciu opravovaného zariadenia.
Čo je nové v SAP Field Service Management 2005 10

Pri vytváraní smartform vieme k takto vybranému Custom object-u priradiť aj Text input a v ňom nastaviť zobrazenie jeho atribútu. To nám umožňuje napr. zobraziť ďalšie informácie o vybranej súčiastke. 

Čo je nové v SAP Field Service Management 2005 11

 

Offline reporty

 

(Windows 10.0.0, iOS. 8.0.0)

 

Pridanie podpory pre offline HTML reporty. Veľmi užitočná funkcia najmä na odľahlých alebo izolovaných miestach. Technik tak bude môcť vo svojej mobilnej aplikácii vytvoriť prispôsobený záznam o vykonanej práci a zaznamenať zákazníkov podpis, tak ako doteraz. Dáta sa synchronizujú až následne.

 

Synchronizácia na pozadí

(Android 8.0.0 / iOS 8.1.0)

V súvislosti s predchádzajúcou novinkou ďalšie vylepšenie zjednodušujúce prácu technika. Už nebude musieť čakať na dokončenie synchronizácie pred prácou s aplikáciou. Tá môže bežať na pozadí.

Čo je nové v SAP Field Service Management 2005 12
Čo je nové v SAP Field Service Management 2005 13

 

Ďalšie zmeny:

Výkon, rozšíriteľnosť, stabilita

Napriek svojej neviditeľnosti podstatné vylepšenia z hľadiska fungovania systému. Tento krok ocenia najmä väčšie spoločnosti, resp. spoločnosti pracujúce s väčším množstvom dát(zariadenia, nástroje, atď.). Správa kmeňových dát je vo všeobecnosti rýchlejšia a teraz zvládne až 10 miliónov objektov rovnakého typu. Z toho vyplýva aj zvýšenie výkonu autorizačného systému až 100 násobne pri veľkých objemoch dát. O 5-15% sú tiež rýchlejšie APIs a reporting.   

Platforma a Administrácia

V Business Rules(biznisové pravidlá) je možné využívať nastavenia spoločnosti alebo používateľa. Vďaka tomu môžeme napríklad nastaviť pravidlo pre zobrazovanie notifikácii jazyku, ktorý si na prácu v FSM zvolil používateľ.

  • Zmena elementId sa teraz prejaví vo všetkých prekladových súboroch

Crowd workforce

Majiteľ Crowd Workforce teraz môže vybrať status pre partnera. Na výber má tieto možnosti:

Nový, Posudzovaný, Schválený a Čierna listina. Tým získava väčšiu kontrolu, nad schvaľovacím procesom partnerov.

 

Crowd Branding

Pribúda možnosť nastaviť logo na registračnej stránke a portáli pre partnerov. Na registračnej stránke sú nastaviteľné aj názov Crowdu a popis. V portáli kontaktná osoba majiteľa Crowdu. V pozývacom emaili sa zas dá nastaviť vlastná URL.

 

Vylepšenia partnerského portálu

V rámci týchto vylepšení sa vývojári zamerali na vyššiu transparentnosť, v komunikácii medzi vlastníkom Crowdu a Partnermi. Konkrétne pridaním možnosti zobraziť poznámky, pri schvaľovaní dokumentov, certifikátov, zručností. Partner tak okamžite vidí prečo napr. neboli schválené. Pre partnerov potom pribudla v partnerskom portály možnosť upraviť servisnú plochu, ktorú môže zobraziť aj v registračnom formulári.

 

Automatické plánovanie a Optimalizácia

Systém pri optimalizácii môže zobrať v úvahu informácie, z už uvoľnených úloh napr. z ECC. Tak je možné naplánovať pre technika, čo najefektívnejšie poradie pracovných úloh. Upozornenie: táto funkcia síce v tomto update dostáva podporu, ale pre jej použitie je potrebný prispôsobený plugin.

 

Možnosť paralelného plánovania podľa potrieb zákazníka.

Niektoré činnosti je možné vykonávať súbežne resp. v rovnakom časovom okne. Medzi také patria napríklad aj oprava a údržba. Automatický plánovač je teraz schopný podľa nastavených kritérii priradiť dve úlohy na ten istý čas.

 

  • Možnosť naplánovať úlohu, aj ak skončí po pracovnom čase.

 

Chcete vedieť čo ďalšie release 2005 priniesol do Cloud for Customer ale aj do Marketing Cloudu? Tu si o tom môžete prečítať:

 

SAP Sales Cloud

SAP Service Cloud

SAP Marketing Cloud

 

Ak Vás novinky v SAP SAP Field Service Management zaujali a radi by ste sa dozvedeli viac, kontaktujte nás alebo sa prihláste na náš odber. Spoločnosť Anodius poskytuje prvotriedne certifikované služby a konzultácie vo všetkých oblastiach SAP CX. Pretože Experience Matters. 

Tomáš Potzy, CRM Consultant