19. května 2020

Co je nového v SAP Field Service Management 2005

Tento víkend vyšel pravidelný upgrade SAP Field Service Management systému na nejnovější verzi s označením 2005 (16. května).

Díky funkci Preview Program bylo možné si některé z těchto novinek vyzkoušet, ještě před tímto oficiálním vydáním a poskytnout tak vývojářům zpětnou vazbu. O tom, že si tyto připomínky berou k srdci svědčí vlastně celý tento release, který vychází právě z připomínek a nápadů uživatelů. Proto pokud nějaké máte, neváhejte je napsat na portál a možná právě ty vaše uvidíte zapracované už v dalším release. Co je nového v SAP Field Service Management 2005 1

 

  

Změny UI

 

S cílem sjednotit uživatelské prostředí, tak jak nám bylo slíbeno jsme se dočkali implementace uživatelského prostředí na základě SAP Fiori UI i do SAP FSM. Přechod například mezi SAP Service Cloud a SAP FSM, tedy již pro uživatele nebude tak výrazný.

V rámci této změny tak dostáváme novou přihlašovací a domovskou obrazovku. Navigační panel najdeme vlevo, ne vpravo, jak tomu bylo doposud.

 

Nová přihlašovací obrazovka Co je nového v SAP Field Service Management 2005 2

 
Nová domovská obrazovka

Co je nového v SAP Field Service Management 2005 2

 

Pečlivému z Vás by mohl chybět proklik do Administrace. Nebojte, ten najdete po otevření nastavení a konfigurace.

Co je nového v SAP Field Service Management 2005 3 

 

Samoobslužný portál pro zákazníky (Customer self-service)

Detail požadavku (Request details)

K částečným změnám designu podle našeho názoru určitě k lepšímu přišlo i zde. Podobně jako asistent při vydání 2002 dostali i požadavky nový detailní náhled. Zákazník tak získá lepší přehled o stavu v jakém se nachází jeho požadavek. Tím pádem vznikl prostor pro intuitivnější umístění tlačítek pro změnu času a zrušení požadavku.

Co je nového v SAP Field Service Management 2005 4

 

Překladové klíče (Translation keys)

Druhou změnou v Customer self-service portal je možnost i zde zobrazit translation keys z drop-down menu volby jazyka a přeložit v administraci i tuto součást SAP FSM.

Co je nového v SAP Field Service Management 2005 5

 

Plánovací a dispečinkový portál

Svátky

Přibyla možnost definovat data svátků podle časových pásem. To nám umožňuje vytvářet svátkové kalendáře (Holiday calendars), které dokážeme přiřadit jednotlivým technikům. Tím pádem se zobrazí na dispečinkové tabuli (Planning and dispatching board) a znemožní systému / dispečerovi plánovat na tyto dny činnosti.

Co je nového v SAP Field Service Management 2005 6

 

Třídění techniků

V nejčastěji používané části Field Service Management-u je nyní možné třídit zobrazené techniky. I v případech, pokud používáte několik scénářů, protože se k nim dá toto třídění přiřadit. Systém nabízí tyto možnosti třídění:

  • Příjmení, jméno
  • Jméno, příjmení
  • Uživatelské jméno
  • Vlastní

 

Do menu se dostanete po kliknutí pravým tlačítkem myši na techniky v levé části dispečinkové tabule.

Co je nového v SAP Field Service Management 2005 7
Co je nového v SAP Field Service Management 2005 9

Správa kmenových dat (Master Data Management)

 

V kmenových datech přibyla možnost vytvářet generické a serializované nástroje. Při vytváření serializovaného nástroje k němu máme možnost přiřadit generický nástroj.

Hlavní rozdíly mezi generickými a serializovaných nástroji:

  • Záznamy o zařízeních odpovídají sériovým nástrojům
  • Záznamy o položkách odpovídají obecným nástrojům

 

Co je nového v SAP Field Service Management 2005 10

 

 

Novinky v SAP Field Service Mobile

 

Použití Custom objects ve výběrovém listu v Smartforms

(Android 7.24.0, iOS 7.22.0 and Windows 8.6.0)

 

Možnost vytvářet výběrové seznamy pro vlastní objekty (Custom objects). Takto dokážeme do reportu zahrnout i informace specifické pro náš workflow. Technik tedy může přímo do reportu zaznamenat např. konfiguraci opravovaného zařízení.

Co je nového v SAP Field Service Management 2005 11

 

Při vytváření SmartForm dokážeme k takto vybranému Custom object-u přiřadit i Text input a v něm nastavit zobrazení jeho atributu. To nám umožňuje např. zobrazit další informace o vybrané součástce. 

Co je nového v SAP Field Service Management 2005 12

 

Offline reporty

(Windows 10.0.0, iOS. 8.0.0)

Přidání podpory pro offline HTML reporty. Velmi užitečná funkce zejména na odlehlých nebo izolovaných místech. Technik tak bude moci ve své mobilní aplikaci vytvořit přizpůsobený záznam o vykonané práci a zaznamenat zákazníkův podpis, tak jako dosud. Data se synchronizují až následně.

Synchronizace na pozadí

(Android 8.0.0 / iOS 8.1.0)

V souvislosti s předchozí novinkou další vylepšení zjednodušující práci technika. Už nebude muset čekat na dokončení synchronizace před prací s aplikací. Ta může běžet na pozadí.

Co je nového v SAP Field Service Management 2005 14
Co je nového v SAP Field Service Management 2005 16

 

Další změny:

Výkon, rozšiřitelnost, stabilita

Navzdory své neviditelnosti podstatné vylepšení z hlediska fungování systému. Tento krok ocení zejména větší společnosti, resp. společnosti pracující s větším množstvím dat (zařízení, nástroje, atd.). Správa kmenových dat je obecně rychlejší a nyní zvládne až 10 milionů objektů stejného typu. Z toho vyplývá i zvýšení výkonu autorizačního systému až 100 násobně při velkých objemech dat. O 5-15 % jsou také rychlejší APIs a reporting.   

Platforma a administrace

V Business Rules (Podnikových pravidlech) lze využívat nastavení společnosti nebo uživatele. Díky tomu můžeme například nastavit pravidlo pro zobrazování oznámení jazyce, který si na práci v FSM zvolil uživatel.

  • Změna elementů se nyní projeví ve všech překladových souborech.

Crowd workforce

Majitel Crowd Workforce nyní může vybrat status pro partnera. Na výběr má následující možnosti:

Nový, posuzovaný, schválený a černá listina. Tím získává větší kontrolu, nad schvalovacím procesem partnerů.

 

Crowd Branding

Přibývá možnost nastavit logo na registrační stránce a portálu pro partnery. Na registrační stránce jsou nastavitelné i název Crowd a popis. V portálu kontaktní osoba majitele crowd. V zvacím emailu se zas dá nastavit vlastní URL.

 

Vylepšení partnerského portálu

V rámci těchto vylepšení se vývojáři zaměřili na vyšší transparentnost v komunikaci mezi vlastníkem Crowd a partnery. Konkrétním přidáním možnosti zobrazit poznámky, při schvalování dokumentů, certifikátů, dovedností. Partner tak okamžitě vidí, proč např. nebyly schváleny. Pro partnery pak přibyla v partnerském portálu možnost upravit servisní plochu, kterou může zobrazit také v registračním formuláři.

 

Automatické plánování a optimalizace

Systém při optimalizaci může vzít v úvahu informace z již uvolněných úloh např. z ECC. Tak je možné naplánovat pro technika, co nejefektivněji pořadí pracovních úkolů. Upozornění: tato funkce sice v tomto update dostává podporu, ale pro její použití je potřebný přizpůsoben plugin.

 

Možnost paralelního plánování dle potřeb zákazníka

Některé činnosti lze provádět souběžně resp. ve stejném časovém okně. Mezi takové patří například i oprava a údržba. Automatický plánovač je nyní schopen podle nastavených kritérií přiřadit dvě úlohy na stejný čas.

  • Možnost naplánovat úlohu, i když skončí po pracovním čase

 

Chcete vědět co další release 2005 přinesl do Cloud for Customer, ale i do Marketing Cloudu? Zde si o tom můžete přečíst:

 

SAP Sales Cloud

SAP Service Cloud

SAP Marketing Cloud

 

Pokud Vás novinky v SAP SAP Field Service Management zaujaly a rádi byste se dozvěděli více, kontaktujte nás nebo se přihlaste na náš odběr. Společnost Anodius poskytuje prvotřídní certifikované služby a konzultace ve všech oblastech SAP CX. Protože Experience Matters.

 Tomáš Potzy, CRM Consultant