18. februára 2021

Čo je nové v SAP Sales Cloud 2102?

V rámci kontinuálneho aktualizačného cyklu prináša SAP opäť nové funkcionality pre produkt SAP Cloud for Customer vo vydaní 2102. Čo presne je v ňom zahrnuté a kedy bude táto aktualizácia zavedená? Testovacie tenanty budú aktualizované 6.-7.2.2021 a do produkcie budú nasadené počas tretieho februárového víkendu (20 – 21.2.2021). Oficiálna dokumentácia k týmto novinkám bude k dispozícii od 5.2.2021 v nasledovnom odkaze.

 

 

Novinky v akcelerácii predaja

 

Vytvorte a priraďte prepis hovoru k telefónnym zoznamom

 

Prepisy hovorov je možné priradiť k telefónnemu zoznamu, takže ich môžu používať zástupcovia, ktorí komunikujú so zákazníkmi. Vaši predajcovia a agenti servisnej podpory, sa tak môžu naplno venovať zákazníkovi a stále pritom zachytiť, všetky relevantné informácie .

 

(Tieto prepisy hovorov sú naviazané na objekt „Dotazník“, preto je potrebné nastaviť príslušné oprávnenia pre používateľov, ktorí ich majú využívať.)

Čo je nové v SAP Sales Cloud 2102 1

Pozor:

Agent musí stále zadávať a ukladať údaje na obrazovke Live Activity Center, pre vytvorenie záznamu hovoru (tento krok nemožno opomenúť, ani keď sú pre záchyt odpovedí použité prepisy hovorov).

Čo je nové v SAP Sales Cloud 2102 2

 

Nový zdroj údajov bol pridaný aj pre custom reporty. Pozostáva zo zachytených odpovedí získaných pri obvolávaní telefónnych zoznamov, takže ich možno vyhodnocovať a zohľadniť pri strategických biznisových rozhodnutiach.

 

Nový typ účastníka – individuálny zákazník

 

Používatelia telefónnych zoznamov, si do nich teraz môžu pridať individuálneho zákazníka. (Typ účastníka musí byť nastavený na „Spotrebiteľ“, aby bolo možné pridať individuálnych zákazníkov, pretože systém nepodporuje možnosť kombinovať tipy alebo kontakty individuálnych zákazníkov do jedného telefónneho zoznamu. Týchto individuálnych zákazníkov je následne možné vyhľadávať, tak ako tipy, perspektívnych zákazníkov alebo kontakty.

 

Benefit:

Vďaka tejto novej možnosti, je možné obsluhovať aj B2C scenáre.

Telefónny zoznam – Akcie z rýchleho náhľadu
Čo je nové v SAP Sales Cloud 2102 3

 

Nový stĺpec na zobrazenie typu účastníka

Čo je nové v SAP Sales Cloud 2102 4

 

Nový stĺpec na označenie typu účastníkov v telefónnych zoznamoch – pre rýchly prehľad o zložení účastníkov zoznamu.

 

Tipy, kontakty a prospekty je možné spojiť do jedného telefónneho zoznamu výberom možnosti „Biznis“ v sprievodcovi akcie. Avšak individuálneho zákazníka nemožno pridať do takéhoto kombinovaného zoznamu.

 

Percentuálny prehľad oslovených kontaktov telefónneho zoznamu

 

Vítané vylepšenie, ktoré sa síce môže javiť, ako drobnosť, no určite dokáže ušetriť určitý čas.

Čo je nové v SAP Sales Cloud 2102 4

Cieľom je dosiahnuť 100% na každom telefónnom zozname do jeho dátumu ukončenia, čo znamená, že boli kontaktovaní (zavolaní) všetci účastníci. Percentuálne zastúpenie je tiež farebne odlíšené – červená označuje menej ako 33%, oranžová medzi 34% – 66% účastníkov so statusom uzatvorený a zelená označuje viac ako 67%. (Tieto farby nie sú závislé ani ovplyvnené dátumom ukončenia telefónneho zoznamu.)

 

Grafy pre telefónne zoznamy

 
Čo je nové v SAP Sales Cloud 2102 6

 

Vylepšené používateľské rozhranie časovej osi histórie hovorov 

Čo je nové v SAP Sales Cloud 2102 7

 

Priraďte obchodných zástupcov podľa organizácie alebo oddelenia
Čo je nové v SAP Sales Cloud 2102 8

Pridaná podpora pre OData a Data Workbench Services

 

Telefónne zoznamy je teraz možné vytvárať z dátových zdrojov tretích strán, inými slovami je možné hromadne integrovať veľké objemy externých telefónnych zoznamov alebo údajov účastníkov do SAP C4C.

 

Novinky pre inteligentné vykonávanie predaja (ISE – Intelligent Sales Execution)

 

Pozor:

Plánuje sa, že táto funkcia bude k dispozícii ako samostatný doplnok k SAP Sales and Service Cloud, pretože nie je v súlade s EUDP Access Restriction.

 

ISE je preto v súčasnosti k dispozícii iba v testovacom prostredí, pre zákazníkov, ktorí si nevybrali EU access restriction (obmedzenie prístupu), v ich súčasnej zmluve o zaobstaraní SAP C4C.  Aktivácia tejto funkcionality musí byť vyžiadaná kontaktovaním technickej podpory vytvorením incidentu, za podmienky, že máte zakúpenú minimálne licenciu Enterprise Edition.

  

 

 

Pridajte vlastné zobrazovacie polia

 

Pribudla možnosť globálne zmeniť poradie polí pochádzajúcich z objektu príležitostí na zobrazenie v tabuľke aktívnych oportunít umiestnenej na ukazovateli predpovedí (Forecast Tracker). Táto zmena platí pre štandardné aj vlastné polia.

Čo je nové v SAP Sales Cloud 2102 9

 

Vylepšený filter používateľského prostredia

 

Pre prehľadnejšie sledovanie segmentovanej pipeline.

Čo je nové v SAP Sales Cloud 2102 10

 

 

Podiely aj pre hierarchiu predajných jednotiek

 

Po novom, je možné použiť rozdelenie výnosov už aj s hierarchiou predajných jednotiek. Ale pozor, predajná jednotka musí byť priradená každému členovi, ktorému má byť takýto podiel alokovaný. Vďaka tejto novinke ste teraz schopní presne reflektovať zdieľané príležitosti naprieč celou pipeline a predpovedať súhrny bez ohľadu na to, či používajú hierarchiu predajných jednotiek alebo území.

Čo je nové v SAP Sales Cloud 2102 11

 

 

Export údajov

 

Potrebujete zdieľať všetky súhrnné údaje o pipeline? Jednoducho ich exportujte a pošlite ďalším tímom. Tieto tak nemusia mať ani prístup k ISE (Intelligent sales execution) a napriek tomu môžu s týmito údajmi pracovať.

Čo je nové v SAP Sales Cloud 2102 12

 

Konfigurácia viacerých prognóz

 

Definujte typy na odosielanie prognóz pomocou polí ponúkajúcich výber z viacerých možností v objekte príležitosti.
Čo je nové v SAP Sales Cloud 2102 13

 

Relationship Intelligence (BETA)

 

Ďalší Add-on, pretože táto funkcia tiež nie je a nebude v súlade s obmedzeniami prístupu EUDP a preto ju nemožno zaviesť do každého Sales a Service Cloudu. Podobne ako Intelligent Sales Execution (ISE), tento doplnok nie je k dispozícii v Private edícii. Ako vyplýva z vyššie uvedených faktov, aby bolo možné tento doplnok použiť, je potrebné si ho vyžiadať prostredníctvom incidentu, za predpokladu, že je preň Váš systém vhodný. Relationship Intelligence je k dispozícii iba ako súčasť licencie Cloud for Customer Enterprise Intelligence.
Čo je nové v SAP Sales Cloud 2102 14

 

Čo tento doplnok prináša z hľadiska funkčnosti:

  1. Automatické vytváranie kontaktov na základe interakcií e-mailu a kalendára (prostredníctvom priameho pripojenia k e-mailovému serveru)
  2. Odhaľte vzťahy v rámci spoločnosti a využitie tieto vedomosti vo Váš prospech
  3. Vyhodnoťte vzťahy:
  • Kolega, ktorého je možné osloviť
  • Kolega a spoločnosť
  • Spoločnosť a spoločnosti
  1. Vygenerujte časové rozvrhy aktivít pre účty a kontakty, aby ste mali prehľad o celej komunikácii (e-mail, kalendár atď.)

 

Zobrazenie účtu

 

Odhaľte skryté vzťahy pre osobnejšie uvítanie a úspešné začiatky. Identifikujte silné vzťahy aj s kontaktmi, ktoré ešte nie sú vo vašom riešení Cloud for Customer.
Čo je nové v SAP Sales Cloud 2102 15

 

Prehľad / zhrnutie e-mailovej komunikácie – prístup k úplnému zoznamu všetkých e-mailov a stretnutí na jednom mieste bez prebytočných informácii (zobrazia sa iba údaje v hlavičke).

Čo je nové v SAP Sales Cloud 2102 16

Novinky v oblasti Sales Smart Components (Machine Learning – skrátene “ML”)

 

Pozor:

Pre Sales Smart Components sa vyžaduje licencia vydania SAP Sales Enterprise a na sprístupnenie tejto funkcie je okrem nej potrebné aj jej vyžiadanie kontaktovaním technickej podpory prostredníctvom incidentu.

 

Zohľadnenie všetkých možností konverzie tipov pri ich bodovaní (ML)

 

Doteraz boli v modeloch pre strojové učenie braní do úvahy iba potenciálni zákazníci konvertovaní na príležitosti a nie aj tí ktorí boli konvertovaní na účty a kontakty. To viedlo k nie až tak presným výsledkom bodovania, oproti presnosti keď  boli zahrnuté všetky dostupné údaje. Vďaka tejto aktualizácii, ktorá tento model rozširuje, tak aby zahŕňal všetky príležitosti, si môžu byť Vaši obchodní zástupcovia istejší pri vkladaní dôvery do takto generovaného skóre.

 

Rozšírenie Text Intelligence o tipy a príležitosti (ML)

 

Vďaka tejto funkcii sa napríklad odporúčania na schôdzky automaticky generujú z textových poznámok.
Čo je nové v SAP Sales Cloud 2102 17

 

Novinky pre tipy

 

Web to Lead (integrácia Qualtrics)

Vytváranie nových potenciálnych zákazníkov z Qualtrics Actions (prieskum Qualtrics / webový formulár vložený priamo na webovú stránku)

 

Toto nastavenie nie je ani zďaleka také zložité, ako by ste si mohli myslieť, a to vďaka vopred pripravenej integrácii iFlow a SAP Plugin-u na Qualtrics marketplace, ktoré čakajú na konfiguráciu a inštaláciu.

 

Rozšírenie Enterprise Search

 

Polia Účet a Kontakt boli pridané do Lead Enterprise Search.
Čo je nové v SAP Sales Cloud 2102 18

 

Účet najvyššej úrovne a rodičovský účet pre tipy na detailoch účtu 
Čo je nové v SAP Sales Cloud 2102 19

Novinky pre príležitosti

 

Zmeny správania:

Pri vytváraní príležitosti z kúpnej zmluvy sa položky na ňu skopírujú, no poznámky a ceny nie.

 

Pri vytváraní následnej ponuky z príležitosti sa položky v stave “Stratené” neskopírujú do následnej C4C ponuky.

 

Pribudla validácia adresy s možnosťou výberu jednej z navrhovaných možností aj pre adresy dokumentov. Funkcia sa vzťahuje najmä na vytváranie adries obchodných partnerov a vyžaduje aktiváciu v scopingu spolu so SAP DQM (Data Quality Management) licenciou.

 

Voliteľné pridanie mobilného čísla (skryté pole) k Zúčastneným stranám, zobrazenie Kontakt v časti Zúčastnené strany

Strany a aspekt predajného tímu.

 

Rozdelenie výnosov medzi partnerov obsahuje skrytú možnosť predajnej jednotky (skryté pole), na podporu aj pre organizačné zaradenie za účelom reportingu na základe organizačných jednotiek

 

V zobrazení konkurenčných výrobkov sa teraz zobrazuje aj katalógová cena konkurenčného produktu (skryté pole).

 

 

 

Novinky v predajných ponukách

 

Integrácia s viacerými tenantami CPQ (Configure Price Quote)

Jedným z prípadov použitia tejto možnosti je integrácia jednotlivých riešení CPQ viacerých obchodných oddelení do jedného systému C4C. Ten ktorý tenant je v takomto prípade spustený na základe buď rozširujúcich polí, oblastí predaja alebo typu dokumentu ponuky.

 

Návrh produktu založený na type dokumentu ponuky 
Čo je nové v SAP Sales Cloud 2102 20

 

Ďalšie vylepšenia týkajúce sa predajnej ponuky

Zmena správania:

Položky, ktoré sa odstránia v príležitosti, sa už nebudú kopírovať do následnej ponuky.

 

Výber zoznamu produktov pomocou stránkovania (obmedzenie na 500 návrhov produktov pre jeden zoznam produktov v režime offline)

 

 

Nové funkcie:

 

Možnosť nastaviť hlavný ukazovateľ ponuky spojenej s príležitosťou prostredníctvom pravidiel pracovného postupu.

 

Voliteľné – pridať ID externej zákazky odberateľa do odkazovaného zoznamu zákaziek odberateľa na ploche dokumentov týkajúcich sa  predajného procesu.

 

Možnosť zoradiť zoznam úloh, ktoré je potrebné vykonať v súvislosti s ponukou, podľa požadovaného dátumu.

 

Pridajte informáciu o smere emailovej komunikácie (skryté pole) do prehľadu emailovej komunikácie na stránke obchodnej ponuky.

 

Dôvod objednávky je teraz súčasťou výstupnej správy o predajnej ponuke.

 

Novinky pre objednávku a offline ocenenie

 

Navrhnite produkty pre objednávku, na základe typu dokumentu
Čo je nové v SAP Sales Cloud 2102 21

 

Opätovné určenie zúčastnených strán využitím používateľskej akcie

Pre nové určenie zúčastnených strán sú k dispozícii dve akcie:

 

  • Prehodnotiť úplne – znova určí strany na základe aktuálnych kmeňových dát a konfigurácie určenia (platí aj pre údaje o predaji a oblasť).

Pozor: Ručne zadané údaje, nie sú pri zvolení tejto možnosti chránené pred zmenou alebo odstránením.  

 

  • Prehodnotiť so zachovaním manuálnych zmien – znova určí strany, na základe aktuálnych kmeňových dát a konfigurácie určenia (platí tiež pre údaje o predaji a oblasť). V tomto prípade sú ručne zadané údaje chránené pri opätovnom určení zúčastnených strán.

 

 

Novinky pre mobilnú aplikáciu a offline režim

 

Hlasový asistent (BETA)
 

Táto funkcia je po jej vydaní plánovaná ako samostatný doplnok pre SAP Sales a Service cloud, pretože Voice Assistant nie je v súlade s obmedzeniami prístupu EUDP (podobne ako ostatné doplnky, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, pre účely BETA testovania, pričom o ich aktiváciu je potrebné požiadať prostredníctvom technickej podpory vytvorením incidentu.

Voice Assistant tiež nie je k dispozícii v prípade používania Private Edition verzie. Čo je nové v SAP Sales Cloud 2102 22

 

Hlavné výhody:

Rýchlejšie vykonávanie dôležitých potenciálnych zákazníkov / príležitostí pomocou jednoduchých hlasových príkazov. Je to takmer rovnaká skúsenosť, ako keby ste sa pýtali svojho kolegu. Príklady týchto hlasových príkazov:

„Ukáž mi príležitosti, ktoré uzatvárajú tento štvrťrok“, „Ukáž mi horúce kontakty“ alebo zachyť a skontroluj kľúčové postrehy z hlavného mobilného scenára – stretnutia, napríklad príkazom „Zobraziť podrobnosti o poslednej schôdzke“. V dnešnej dobe určite myslíte na ZOOM alebo Microsoft Teams, ale stále sa na ne musíte pripraviť a zachytiť všetky postrehy najlepšie na jednom mieste, takže to bude oveľa rýchlejšie, efektívnejšie a spoľahlivejšie, ako sa snažiť zapamätať si všetky dôležité informácie alebo následné nahrávanie zo stretnutia.

 

Možnosť rýchlejšej reakcie pri kľúčových tipoch a príležitostiach, za pomoci jednoduchých hlasových povelov, ktoré poskytujú odozvu podobnú, ako keby ste sa opýtali Vášho kolegu, no omnoho rýchlejšie a presnejšie. Upozornenie: Táto funkcia zatiaľ v rámci BETA verzie nie je dostupná v Slovenskom alebo Českom jazyku. Príklady týchto hlasových povelov: “Show me opportunities closing this quarter”, “Show me hot leads” alebo zobrazenie podstatných informácii zachytených na poslednom stretnutí pomocou príkazu: “Show me last meeting details”.

 

Novinky pre kalendár, návštevy a správu aktivít

 

Synchronizácia opakujúcej sa aktivity

Po novom je možné synchronizovať opakujúce sa aktivity z Outlooku do C4C, pre lepšiu konzistenciu dát a manažment aktivít (až do objemu 6-tich mesiacov opakujúcich sa návštev a stretnutí). Upozornenie: Pre sprístupnenie tejto funkcionality, je potrebné  kontaktovať technickú podporu vytvorením incidentu.

 

Farebná kategorizácia aktivít / návštev

Pre ľahší a rýchlejší manažment úloh Čo je nové v SAP Sales Cloud 2102 23

 

Pridajte na návštevu viac kontaktov

Nové tlačidlo pre pridanie viacerých kontaktov k danej návšteve v jednom kroku.

 

Návštevy / Aktivity: Odstrániť aktivitu

Možnosť odstrániť návštevy a aktivity priamo z detailného náhľadu, takže sa nebudete musieť, pre vykonanie týchto úkonov vrátiť do listového zobrazenia.

 

Prispôsobenie

Od teraz je možné pridať polia hierarchie účtov pri prezeraní aktivít spojených so záznamom o predaji alebo službe (napr. tipy, príležitosti, atď.)

 

Chcete vedieť čo ďalšie release 2102 priniesol do Cloud for Customer aj v ostatných jeho oblastiach? Tu si o tom môžete prečítať:

 

SAP Service Cloud

SAP  C4C Platforma a Integrácia

 

Ak Vás novinky v SAP C4C zaujali a radi by ste sa dozvedeli viac, kontaktujte nás alebo sa prihláste na náš odber. Spoločnosť Anodius poskytuje prvotriedne certifikované služby a konzultácie vo všetkých oblastiach SAP CX.

Tomáš Potzy, CX Consultant