25. júna 2021

Čo je nové v SAP Service Cloud 2105 – Platforma a integrace

Lotus Notes 10 integrácia

Vzhľadom na nízky počet záujemcov o doplnok, bude podporovaná len verzia Lotus Notes 10 alebo staršia. Novšie verzie nebudú podporované.

Novinky v obchodných partneroch

 1. Účet najvyššej úrovne a materský účet a ich pravidlá pre externé ID, korešpondujúce s teritoriálnym preskupením

Pravidlá na preskupenie aktuálne podporujú účet najvyššej úrovne, materský účet a ich externé ID. Užívatelia majú dostatočnú flexibilitu v používaní informácií o hierarchií účtov na nastavenie pravidiel  preskupenia.

 1. Teritoriálne preskupenie – Správa verzie

Užívatelia majú po novom prístup k minulým verziám teritoriálneho preskupenia a potrebnú verziu si môžu stiahnuť v Excel formáte, táto funkcia uľahčí správu systému.

 

 1. Vzťahy závislé na predajnej oblasti sú dostupné pre individuálnych zákazníkov

Informácie súvisiace s predajnou oblasťou, môžu byť pohodlne spravované pre vzťahy s individuálnymi zákazníkmi.

 1. Prepojenie účtov bez stanovenia účastníka

Novú funkciu je možné využiť v prípade potreby prepojenia účtov bez opätovného stanovenia účastníka.

  

 1. Účet najvyššej úrovne a materský účet pre list kontaktov

Táto aktualizácia umožňuje náhľad do hierarchie účtu ku kontaktu, bez potreby rozbaliť položku účtu

Novinky v produktoch

 1. Zobrazenie skladového prehľadu

Prehľad skladu je nanovo integrovaný a synchronizovaný so systémom S/4HANA. Užívatelia si už môžu vybrať konkrétny závod pre aktuálny prehľad o skladovej dostupnosti produktu, pre kvotáciu aj predajné objednávky.

 1. Kopírovanie a vkladanie produktov do zoznamu s použitím externého produktového ID

Nová verzia umožňuje vylepšený a flexibilnejší záznam produktu s využitím funkcie kopírovania a vloženia. Táto funkcia je vhodná predovšetkým pre prácu s externým produktovým ID.

 

Novinky v nástrojoch kľúčového užívateľa a v SAP Cloud Application Studiu

 1. Konfigurácia rozširujúcich polí v základnom vyhľadávaní

Bolo zlepšené vyhľadávanie. Kľúčoví užívatelia môžu rozhodnúť, či si želajú pridať rozširujúce pole do základného vyhľadávania.

 1. Výber identifikátora na kopírovanie a vloženie

Možnosť kopírovania a vkladania produktov do zoznamu s použitím externého produktového ID alebo iného identifikátora.

 1. Prispôsobenie jazyka s pomocou Data Workbench

 

Bola vytvorená nová funkcia oData Service, ktorá môže byť využitá na prispôsobenie jazyka.

Táto funkcia ponúka oveľa väčšiu flexibilitu na import/export jazykových možností.

 

Novinky v stanovení účastníka

 1. Prepojenie účtu bez stanovenia účastníka

Je umožnené pevné priradenie organizácie a zamestnancov v otvorených transakciách pre prepojené účty

 

Novinky v užívateľskom reportovaní (tenant reporting)

 1. Vlastný report posledného dátumu prihlásenia aktívnych užívateľov

Možnosť vytvorenia reportu, založenom na vylepšenom zdroji dát, ktorý obsahuje informácie o poslednom dátume prihlásenia užívateľa a o aktívnom/neaktívnom stave

Novinky v SAP Cloud for Customer extended app (rozšírená aplikácia)

 1. Deaktivácia schránky pre zvýraznený text (iOS)

Bolo vylepšené zabezpečenie. Po novom je možné zabrániť užívateľom zvýrazňovať text a tiež zabrániť v kopírovaní textov do schránky.

 

 1. Volanie a textové správy pomocou ostatných aplikácií (Android)

už je možné vybrať obľúbenú aplikáciu pre volania/správy. Pomocou tejto funkcie je možné znížiť náklady na telefónne hovory/správy

 

Novinky v Data Workbench

 1. Export vo formáte MS Excel

okrem podpory .CSV formátu, je už zavedená podpora súborov vo formáte MS Excel.

Novinky v Groupware Integration

 1. Synchronizácia obľúbených kontaktov

  

Každý užívateľ si môže nastaviť obľúbený kontakt, ktorý bude synchronizovaný s Outlookom.

Výhodou je menej synchronizovaných kontaktov.

 1. Možnosť uloženia návštevy alebo schôdze ku kontaktu, dohľadanému cez vyhľadávanie

                        

Táto funkcia vylepšuje užívateľské prostredie a zvyšuje flexibilitu pri ukladaní naplánovaných návštev/schôdzí.

 1. Podpora prepojenia emailov s predajnými objednávkami/kvotáciami

 

    

Umožňuje pohodlnejšie vyhľadávanie predajných objednávok alebo kvotácií a prepojenie s aktivitou (email, schôdza, návšteva). Už nie je potrebné otvárať objednávku pre manuálne vloženie aktivity.

 1. Správa opakovaných udalostí s použitím Admin UI

Aktuálne môžete aktivovať správu opakovaných udalostí bez nutnosti vytvorenia ticketu.

 1. Automatická synchronizácia opakujúcich sa udalostí

 

V novej verzii je možné nastaviť automatickú synchronizáciu pre opakujúce sa udalosti rovnakým spôsobom, ako pre samostatné schôdze/návštevy.

 1. Zhrnutie

Nový stĺpec bol pridaný do zoznamu užívateľa pod nastavenie groupware, v ktorom je možné zobraziť štát užívateľa

Bola pridaná možnosť oznámení pre kľúčových užívateľov prostredníctvom nastavení Groupware, v prípade, že sa vyskytne porucha aplikácie (napr. problém so synchronizáciou). Tieto oznámenia sú k dispozícii v Admin dashboarde.

 

Novinky v Prepacked Integration

 1. Zobrazenie skladovej dostupnosti v C4C hlavných detailoch produktu (Product master details)

Dostupnosť produktu skladom je prehľadne a jednoducho zobrazené na základe zvoleného závodu.

 1. Replikácia registrovaných produktov a bodov inštalácie zo SAP C4C do SAP S/4HANA a SAP ECC

Technici už môžu používať jedno užívateľské prostredie. Aktuálne je možné vytvoriť obchodnú požiadavku pre servisných technikov na výbavu a funkčné oblasti na strane zákazníka.

 

Novinky v OData Framework

 1. Podpora $expand vo Function Import požiadavkách

Táto funkcia redukuje množstvo OData vstupov, potrebných pre určité scenáre a zvyšuje celkový výkon príslušných požiadaviek

Fedor Rososskiy, SAP Consultant