18. února 2021

Co je nového v SAP Sales Cloud 2102?

V rámci kontinuálního aktualizačního cyklu přináší SAP opět nové funkcionality pro produkt SAP Cloud for Customer ve vydání 2102. Co přesně je v něm zahrnuto a kdy bude tato aktualizace zavedena? Testovací tenanty budou aktualizovány 6.-7.2.2021 a do produkce budou nasazeny během třetího únorového víkendu (20 – 21.2.2021). Oficiální dokumentace k těmto novinkám bude k dispozici od 5.2.2021 v následujícím odkazu.

 

 

Novinky v akceleraci prodeje

 

Vytvořte a přiřaďte propis hovoru k telefonním seznamem

 

Přepisy hovorů lze přiřadit k telefonnímu seznamu, takže je mohou používat zástupci, kteří komunikují se zákazníky. Vaši prodejci a agenti servisní podpory, se tak mohou naplno věnovat zákazníkovi a stále přitom zachytit, všechny relevantní informace.

 

(Tyto přepisy hovorů jsou navázány na objekt „Dotazník“, proto je třeba nastavit příslušná oprávnění pro uživatele, kteří je mají využívat.)Co je nového v SAP Sales Cloud 2102

 

Pozor:

Agent musí stále zadávat a ukládat data na obrazovce Live Activity Center pro vytvoření záznamu hovoru (tento krok nelze opomenout ani když jsou pro záchyt odpovědí použity přepisy hovorů).

Co je nového v SAP Sales Cloud 2102 2

 

Nový zdroj dat byl přidán i pro custom reporty. Sestává ze zachycených odpovědí získaných při obvolávání telefonních seznamů, takže je lze vyhodnocovat a zohlednit při strategických business rozhodnutích.

 

Nový typ účastníka – individuální zákazník

 

Uživatelé telefonních seznamů, si do nich nyní mohou přidat individuálního zákazníka. (Typ účastníka musí být nastaven na „Spotřebitel“, aby bylo možné přidat individuální zákazníky, protože systém nepodporuje možnost kombinovat tipy nebo kontakty individuálních zákazníků do jednoho telefonního seznamu. Tyto individuální zákazníky je následně možné vyhledávat, tak jako tipy, perspektivní zákazníky nebo kontakty.

 

 

Benefit:

Díky této nové možnosti, je možné obsluhovat i B2C scénáře

 

Telefonní seznam – Akce z rychlého náhledu

Co je nového v SAP Sales Cloud 2102 3

 

Nový sloupec na zobrazení typu účastníka 
Co je nového v SAP Sales Cloud 2102 4

Nový sloupec pro označení typu účastníků v telefonních seznamech – pro rychlý přehled o složení účastníků seznamu.

Tipy, kontakty a prospekty lze spojit do jednoho telefonního seznamu výběrem možnosti „Byznys“ v průvodci akce. Avšak individuálního zákazníka nelze přidat do takového kombinovaného seznamu.

 

Procentuální přehled oslovených kontaktů telefonního seznamu

 

Vítané vylepšení, které se sice může jevit, jako drobnost, no jistě dokáže ušetřit určitý čas.

Co je nového v SAP Sales Cloud 2102 5

Cílem je dosáhnout 100% na každém telefonním seznamu do jeho data ukončení, což znamená, že byly kontaktováni (zavolání) všichni účastníci. Procentuální zastoupení je také barevně odlišeno – červená označuje méně než 33%, oranžová mezi 34% – 66% účastníků se statusem uzavřen a zelená označuje více než 67%. (Tyto barvy nejsou závislé ani ovlivněny datem ukončení telefonního seznamu.)

 

 Grafy pro telefonní seznamy

 
Co je nového v SAP Sales Cloud 2102 5

 

Vylepšené uživatelské rozhraní časové osy historie hovorů

 
Co je nového v SAP Sales Cloud 2102 6

 

Přiřaďte obchodního zástupce podle organizace nebo oddělení

Co je nového v SAP Sales Cloud 2102 7

Přidaná podpora pro OData a Data Workbench Services

 

Telefonní seznamy je nyní možné vytvářet z datových zdrojů třetích stran, jinými slovy je možné hromadně integrovat velké objemy externích telefonních seznamů nebo dat účastníků do SAP C4C.

 

 

Novinky pro inteligentní vykonávání prodeje (ISE – Intelligent Sales Execution)

 

Pozor:

Plánuje se, že tato funkce bude k dispozici jako samostatný doplněk k SAP Sales and Service Cloud, protože není v souladu s EUDP Access Restriction.

ISE je proto v současnosti k dispozici pouze v testovacím prostředí, pro zákazníky, kteří si nevybrali EU access restriction (omezení přístupu), v jejich současné smlouvě o pořízení SAP C4C. Aktivace této funkcionality musí být vyžádána kontaktováním podpory vytvořením incidentu, za podmínky, že máte zakoupenou minimálně licenci Enterprise Edition.

 

 Přidejte vlastní zobrazovací pole

 

Přibyla možnost globálně změnit pořadí polí pocházejících z objektu příležitostí k zobrazení v tabulce aktivních oportunnit umístěné na ukazateli předpovědí (Forecast Tracker). Tato změna platí pro standardní i vlastní pole.

Co je nového v SAP Sales Cloud 2102 8

 

Vylepšený filtr uživatelského prostředí

 Pro přehlednější sledování segmentované pipeline.

Co je nového v SAP Sales Cloud 2102 8

 

 

Podíly i pro hierarchii prodejních jednotek

 

Po novém, je možné použít rozdělení výnosů už i s hierarchií prodejních jednotek. Ale pozor, prodejní jednotka musí být přiřazena každému členovi, kterému má být takový podíl alokován. Díky této novince jste nyní schopni přesně reflektovat sdílené příležitosti napříč celou pipeline a předpovídat souhrny bez ohledu na to, zda používají hierarchii prodejních jednotek nebo území.

Co je nového v SAP Sales Cloud 2102 9

 

 

Export údajů

Potřebujete sdílet všechny souhrnné údaje o pipeline? Jednoduše je exportujte a pošlete dalším týmům. Tyto tak nemusí mít ani přístup k ISE (Intelligent sales execution) a přesto mohou s těmito údaji pracovat.

Co je nového v SAP Sales Cloud 2102 9

 

Konfigurace více prognóz

 

Definujte typy na odesílání prognóz pomocí polí nabízejících výběr z více možností v objektu příležitosti.

Co je nového v SAP Sales Cloud 2102 10

 

Relationship Intelligence (BETA)

 

Další Add-on, protože tato funkce také není a nebude v souladu s omezeními přístupu EUDP a proto jej nelze zavést do každého Sales a Service Cloudu. Podobně jako Intelligent Sales Execution (ISE), tento doplněk není k dispozici v Private edici. Jak vyplývá z výše uvedených faktů, aby bylo možné tento doplněk použít, je třeba si ho vyžádat prostřednictvím incidentu, za předpokladu, že je pro něj Váš systém vhodný. Relationship Intelligence je k dispozici pouze jako součást licence Cloud for Customer Enterprise Intelligence.

Co je nového v SAP Sales Cloud 2102 11

 

Co tento doplněk přináší z hlediska funkčnosti:

  1. Automatické vytváření kontaktů na základě interakcí e-mailu a kalendáře (prostřednictvím přímého připojení k e-mailovému serveru)
  2. Odhalte vztahy v rámci společnosti a využijte tyto vědomosti ve Váš prospěch
  3. Vyhodnoťte vztahy:
  • Kolega, kterého je možné oslovit
  • Kolega a společnost
  • Společnost a společnosti
  1. Vygenerujte časové rozvrhy aktivit pro účty a kontakty, aby jste měli přehled o celé komunikaci (e-mail, kalendář atd.)

 

Zobrazení účtu

 

Odhalte skryté vztahy pro osobnější uvítání a úspěšné začátky. Identifikujte silné vztahy i s kontakty, které ještě nejsou ve vašem řešení Cloud for Customer.

Co je nového v SAP Sales Cloud 2102 12

 

Přehled / shrnutí e-mailové komunikace – přístup k úplnému seznamu všech e-mailů a střetnutí na jednom místě bez přebytečných informací (zobrazí se jen údaje v hlavičce).

Co je nového v SAP Sales Cloud 2102 13

Novinky v oblasti Sales Smart Components (Machine Learning – zkráceně “ML”)

 

 

Pozor:

Pro Sales Smart Components se vyžaduje licence vydání SAP Sales Enterprise a na zpřístupnění této funkce je kromě ní třeba i její vyžádání kontaktováním podpory prostřednictvím incidentu.

 

Zohlednění všech možností konverze tipů při jejich bodování (ML)

 

Dosud byly v modelech pro strojové učení bráni v úvahu pouze potenciální zákazníci konvertovaní na příležitosti a ne i ti kteří byli konvertovaní na účty a kontakty. To vedlo k ne až tak přesným výsledkem bodování, oproti přesnosti když byly zahrnuty všechny dostupné údaje. Díky této aktualizaci, která tento model rozšiřuje, tak aby zahrnoval všechny příležitosti, si mohou být Vaši obchodní zástupci jistější při vkládání důvěry do takto generovaného skóre.

 

Rozšíření Text Intelligence o tipy a příležitosti (ML)

 

Díky této funkci se například doporučení na schůzky automaticky generují z textových poznámek.

Co je nového v SAP Sales Cloud 2102 14

 

Novinky pro tipy

 

Web to Lead (integrace Qualtrics)

Vytváření nových potenciálních zákazníků z Qualtrics Actions (průzkum Qualtrics / webový formulář vložen přímo na webovou stránku).

 Toto nastavení není ani zdaleka tak složité, jak byste si mohli myslet, a to díky předem připravené integraci iFlow a SAP Plugin-u na Qualtrics marketplace, které čekají na konfiguraci a instalaci.

 

 

Rozšíření Enterprise Search

 

Pole Účet a Kontakt byli přidány do Lead Enterprise Search.

Co je nového v SAP Sales Cloud 2102 15

 

Účet nejvyšší úrovně a rodičovský účet pro tipy na detailech účtu 
Co je nového v SAP Sales Cloud 2102 16

 

Novinky pro příležitosti

 

Změny chování:

Při vytváření příležitosti z kupní smlouvy se položky na ni zkopírují, ale poznámky a ceny ne.

Při vytváření následné nabídky z příležitosti se položky ve stavu „Ztracené“ nezkopírují do následné C4C nabídky.

Přibyla validace adresy s možností výběru jedné z navrhovaných možností i pro adresy dokumentů. Funkce se vztahuje zejména na vytváření adres obchodních partnerů a vyžaduje aktivaci v Scoping spolu se SAP DQM (Data Quality Management) licencí.

Volitelné přidání mobilního čísla (skryté pole) k Zúčastněným stranám, zobrazení Kontakt v části Zúčastněné strany.

Strany a aspekt prodejního týmu.

Rozdělení výnosů mezi partnery obsahuje skrytou možnost prodejní jednotky (skryté pole), na podporu i pro organizační zařazení za účelem reportingu na základě organizačních jednotek.

V zobrazení konkurenčních výrobků se nyní zobrazuje i katalogová cena konkurenčního produktu (skryté pole).

 

 

Novinky v prodejních nabídkách

 

Integrace s více tenantami CPQ (Configure Price Quote).

Jedním z případů použití této možnosti je integrace jednotlivých řešení CPQ více obchodních oddělení do jednoho systému C4C. Tenant je v takovém případě spuštěn na základě buď rozšiřujících polí, oblastí prodeje nebo typu dokumentu nabídky.

Návrh produktu založený na typu dokumentu nabídky

Co je nového v SAP Sales Cloud 2102 17

 

Další vylepšení týkající se prodejní nabídky

 

Změna chování:

Položky, které se odstraní v příležitosti, se již nebudou kopírovat do následné nabídky.

Výběr seznamu produktů pomocí stránkování (omezení na 500 návrhů produktů pro jeden seznam produktů offline)

 

Nové funkce:

 

Možnost nastavit hlavní ukazatel nabídky spojené s příležitostí prostřednictvím pravidel pracovního postupu.

Volitelné – přidat ID externí zakázky odběratele do odkazovaného seznamu zakázek odběratele na ploše dokumentů týkajících se prodejního procesu.

Možnost seřadit seznam úkolů, které je třeba provést v souvislosti s nabídkou, podle požadovaného data.

Přidejte informaci o směru emailové komunikace (skryté pole) do přehledu emailové komunikace na stránce obchodní nabídky.

Důvod objednávky je nyní součástí výstupní zprávy o prodejní nabídce.

 

 

Novinky pro objednávku a offline ocenění

 

Nabídněte produkty pro objednávku, na základě typu dokumentu

Co je nového v SAP Sales Cloud 2102 18

 

Opětovné určení zúčastněných stran využitím uživatelské akce

 

Pro nové určení zúčastněných stran jsou k dispozici dvě akce:

  • Přehodnotit úplně – znovu určí strany na základě aktuálních kmenových dat a konfigurace určení (platí i pro údaje o prodeji a oblast).

Pozor: Ručně zadané údaje nejsou při zvolení této možnosti chráněny před změnou nebo    odstraněním.

  • Přehodnotit se zachováním manuálních změn – znovu určí strany, na základě aktuálních kmenových dat a konfigurace určení (platí také pro údaje o prodeji a oblast). V tomto případě jsou ručně zadané údaje chráněny při opětovném určení zúčastněných stran.

 

 

Novinky pro mobilní aplikacii a offline režim

 

Hlasový asistent (BETA)

 
Tato funkce je po jejím vydání plánovaná jako samostatný doplněk pro SAP Sales a Service cloud, protože Voice Assistant není v souladu s omezeními přístupu EUDP (podobně jako ostatní doplňky, které jsou součástí této aktualizace, pro účely BETA testování, přičemž o jejich aktivaci je třeba požádat prostřednictvím technické podpory vytvořením incidentu.

Voice Assistant také není k dispozici v případě používání Private Edition verze.

 Co je nového v SAP Sales Cloud 2102 19

 

Hlavní výhody:

Rychlejší provádění důležitých potenciálních zákazníků / příležitostí pomocí jednoduchých hlasových příkazů. Je to téměř stejná zkušenost, jako kdybyste se ptali svého kolegy. Příklady těchto hlasových příkazů:

„Ukaž mi příležitosti, které uzavírají toto čtvrtletí“, „Ukaž mi horké kontakty“ nebo zkontroluj klíčové postřehy z hlavního mobilního scénáře – setkání, například příkazem „Zobrazit podrobnosti o poslední schůzce“. V dnešní době určitě myslíte na ZOOM nebo Microsoft Teams, ale stále se na ně musíte připravit a zachytit všechny postřehy nejlepší na jednom místě, takže to bude mnohem rychlejší, efektivnější a spolehlivější, než se snažit pamatovat si všechny důležité informace, nebo následné nahrávání ze střetnutí.

Možnost rychlejší reakce při klíčových tipech a příležitostech, za pomoci jednoduchých hlasových povelů, které poskytují odezvu podobnou, jako kdyby jste se zeptali Vašeho kolegu, ale mnohem rychleji a přesněji. Upozornění: Tato funkce zatím v rámci BETA verze není dostupná v Slovenské nebo Českém jazyce. Příklady těchto hlasových povelů: „Show me opportunities closing this quarter“, „Show me hot leads“ nebo zobrazení podstatných informací zachycených na posledním setkání pomocí příkazu: „Show me last meeting details“.

 

Novinky pro kalendář, návštěvy a zprávu aktivit

 

Synchronizace opakující se aktivity

Nově je možné synchronizovat opakující se aktivity z Outlooku do C4C, pro lepší konzistenci dat a management aktivit (až do objemu 6-ti měsíců opakujících se návštěv a setkání). Upozornění: Pro zpřístupnění této funkcionality, je třeba kontaktovat technickou podporu vytvořením incidentu.

 

 

Barevná kategorizace aktivit / návštěv

Pro lehčí a rychlejší management úloh Co je nového v SAP Sales Cloud 2102 20

 

Přidejte na návštěvu více kontaktů

Nové tlačítko pro přidání více kontaktů k dané návštěvě v jednom kroku.

 

Návštěvy / Aktivity: Odstranit aktivitu

Možnost odstranit návštěvy a aktivity přímo z detailního náhledu, takže se nebudete muset, pro provedení těchto úkonů vrátit do listového zobrazení.

 

Přizpůsobení

Od teď je možné přidat pole hierarchie účtů při prohlížení aktivit spojených se záznamem o prodeji nebo službě (např. tipy, příležitosti, atd.).

Chcete vědět co další release 2102 přinesl do Cloud for Customer i v ostatních jeho oblastech? Zde si o tom můžete přečíst:

SAP Service Cloud

SAP  C4C Platforma a Integrace

Pokud Vás novinky v SAP C4C zaujaly a rádi byste se dozvěděli více, kontaktujte nás nebo se přihlaste na náš odběr. Společnost Anodius poskytuje prvotřídní certifikované služby a konzultace ve všech oblastech SAP CX.

Tomáš Potzy, CX Consultant