24. októbra 2022

Salesforce a Slack, plnohodnotné prepojenie

Prepojením medzi Slack-om a Salesforce umožňuje čiastočné využitie, ako napríklad sledovanie zmeny stavu Opportunít, notifikácie v Slack-u pri založení novej Opportunity alebo pripnutie správy zo Slack-u do Salesforce. Salesforce v Summer Release ’22 pridal niekoľko nových rozšírení pre Slack, ktoré sú spracované aj v predchádzajúcom blogu.

Na trhu je spoločnosť Centro, ktorá disponuje rozsiahlym prepojením, ktoré by sa už dalo považovať za plnohodnotné prepojenie. O dosiahnutie plnohodnotného prepojenia Slack-u a Salesforce sa snaží aj samotný Salesforce, ktorý postupne rozširuje prepojenie so Slack-om o aktualizácie, ktoré ale ešte nie sú u konca.

Centro vie prepojiť štandardné objekty, vlastné objekty, existujúce procesy v Salesforce a urýchliť kolaboráciu so Slack-om. Centro poskytuje prepojenia medzi Slack-om a Salesforce, ktoré pri štandardnej Salesforce aplikácii pre Slack nie sú podporované.

V tomto blogu si priblížime hlavné funkcie Centro a ako uľahčujú prácu pre používateľov z prostredia Slack a ako z prostredia Salesforce.

Slack konverzácie v Salesforce

Pripnutie správ zo Slack-u umožňuje štandardná Slack aplikácia pre Salesforce, ale Centro poskytuje aj prepojenie celého vlákna do Salesforce. Je tak potom možné komunikovať priamo zo Salesforce do Slack-u a zo Slack-u do Salesforce v reálnom čase! Vďaka takémuto prepojeniu je využitie Slack-u také prínosné, že používanie Chatter-u nie je potrebné.

Centro poskytuje v Salesforce komponent Linked Conversation, ktorý je možný umiestniť kdekoľvek na layoute. Po jeho umiestnení je možné nastaviť prepojenie na existujúci Slack kanál alebo vytvoriť nový.

Tento komponent tiež umožňuje pozvanie používateľov do kanálu. Nie je tak potrebné ísť najskôr do Slack-u, vytvoriť kanál, pridať používateľov a následne sa vrátiť do Salesforce. Výhodou tiež je, že aj keď sa konverzácia v Slack-u archivuje, tak na danom zázname stále dá pozrieť história konverzácie. Prínosnou vlastnosťou je tiež zdieľanie príloh cez Centro komponent v Salesforce, ktorý sa potom zobrazí aj v konverzácii na Slack-u.

Salesforce Flow

Centro poskytuje aj 10 elementov pre flow, ktoré poskytujú modularitu pre vytvorenie vlastných procesov. Vytvorené flow-y s elementami od Centro tak môžu byť zapracované do systému tak, akoby tam boli už štandardne.

S nainštalovaním rozšírenia Centro sú k dispozícii aj vzorové flow-y. Tieto flow-y sú neaktívne a v prípade potreby využitia môžu byť aktivované a použité. Tiež môžu slúžiť na inšpiráciu pre vytvorenie vlastných flow-ou.

Zo strany Slack-u

Centro disponuje nielen vytvorením a prístupom k záznamom, ale tiež k aktualizácii záznamov v Salesforce priamo zo Slack-u. Na nastavenie v Slack-u je Workflow Builder, ktorý funguje podobne ako Salesforce Flow. Centro rovnako aj pre Slack poskytuje elementy, ktoré je možné nastavovať podľa potrieb.

Pri zobrazení záznamu zo Salesforce v Slak-u je možné zobraziť až 10 polí daného záznamu. Tiež poskytuje možnosť rozdielneho zobrazenia údajov záznamu pre interných a pre externých používateľov. Každý tak vidí informácie, ktoré sú pre neho potrebné.

Tiež je možné povoliť pridať štandardné tlačidlo na vytvorenie nových záznamov pre používateľov, ktoré sa potom zobrazuje v každom bloku. Je tiež možné takto pridať vlastné tlačidlá, ktoré sú vytvorené pre daný objekt.

Pre vytváranie záznamov zo Slack-u je k dispozícii komponent Submit Salesforce form. Je to podobný spôsob ako vytváranie Web-to-Case, ale elegantnejšie a praktickejšie spravené. Je to možné aplikovať ako na štandardné objekty, tak aj na vlastné objekty. Šetrí to tak potrebu, aby používateľ musel ísť do Salesforce a potom následne naspäť do Slack-u. Záznam v Salesforce sa vytvorí takmer okamžite a keď je záznam prepojený na chat v Slack-u, tak tento chat sa automaticky prepojí aj do Salesforce a bude ďalej synchronizovaný.

Na vykonanie spomínaných úkonov je potrebné použiť Slack Workflow Builder, ktorý je dostupný pre platenú verziu Slack Pro a vyššie.

Čo sa týka úprav záznamov v Slack-u, tak je možné upravovať čokoľvek. Napríklad pri otvorení záznamu na úpravu je možné upravovať všetky tipy polí, ktoré sa dajú upravovať aj v Slack-u pri zázname.

Zhrnutie

Centro poskytuje veľkú škálu využitia pri prepojení Slack-u a Salesforce. V porovnaní so štandardným rozšírením na prepojenie týchto dvoch platforiem je Centro vo veľkom náskoku. Veľkou výhodou je, že takmer všetko je možné spraviť v Slack-u bez potreby chodiť do Salesforce. Na plný potenciál je potrebné mať aspoň verziu Slack Pro. Tiež modul od spoločnosti Centro je platený, kde je cena 25 dolárov/mesiac/používateľ za štandardnú verziu a 45 dolárov/mesiac/používateľ za biznis verziu.

Poskytuje ešte aj ďalšie funkcionality, ktoré neboli spomenuté, a tiež rozširuje svoje možnosti, takže cena za tieto služby je zodpovedajúca kvalite tohto modulu. Je k dispozícii aj skúšobná verzia, kde si Centro môžete vyskúšať. Ak hľadáte lepšie prepojenie medzi Slack-om a Salsforce ako štandardná aplikácia, tak Centro je horúci kandidát pre vás.

Ján Petráš, CRM Consultant

Zdroje

  1. Centro Rocks
  2. Achieve Full Control Between Slack and Salesforce [In-Depth Overview]