24. října 2022

Plně propojený Salesforce a Slack

Propojení mezi Slackem a Salesforce umožňuje dílčí využití, například sledování změn stavu příležitosti, oznámení ve Slacku při vytvoření nové příležitosti nebo připnutí zprávy ze Slacku do Salesforce. Společnost Salesforce přidala v letní verzi ’22 několik nových rozšíření pro Slack, o kterých jsme psali také v předchozím příspěvku na blogu.

Na trhu je společnost Centro, která má velké propojení, jež by již mohlo být považováno za plnohodnotné propojení. Společnost Salesforce se také snaží dosáhnout plné integrace mezi Slackem a Salesforce a postupně rozšiřuje propojení se Slackem pomocí aktualizací, ale ještě není hotová.

Centro dokáže propojit standardní objekty, vlastní objekty, stávající procesy v Salesforce a urychlit spolupráci se Slackem. Centro poskytuje propojení mezi Slackem a Salesforce, která nejsou podporována ve standardní aplikaci Salesforce pro Slack.

V tomto blogu se podíváme na hlavní funkce aplikace Centro a na to, jak usnadňují práci uživatelům z prostředí Slacku a jak usnadňují práci z prostředí Salesforce.

Konverzace ve Slacku v Salesforce

Připínání zpráv ze služby Slack umožňuje standardní aplikace Slack pro Salesforce, ale společnost Centro poskytuje také připojení k Salesforce v rámci celého vlákna. Pak je možné komunikovat přímo ze Salesforce do Slacku a ze Slacku do Salesforce v reálném čase! Díky tomuto propojení je používání Slacku tak výhodné, že používání Chatteru není nutné.

Společnost Centro poskytuje komponentu Propojené konverzace v Salesforce, kterou lze umístit kamkoli na rozvržení. Po umístění můžete nastavit odkaz na stávající kanál služby Slack nebo vytvořit nový.

Tato komponenta také umožňuje pozvat uživatele do kanálu. Není tedy nutné nejprve přejít do služby Slack, vytvořit kanál, přidat uživatele a poté se vrátit do služby Salesforce. Další výhodou je, že i když je konverzace ve Slacku archivována, můžete v tomto záznamu stále vidět historii konverzace. Přínosnou funkcí je také sdílení příloh prostřednictvím komponenty Centro v Salesforce, které se pak zobrazí i v konverzaci na Slacku.

Salesforce Flow

Centro také poskytuje 10 prvků toku, které poskytují modularitu pro vytváření vlastních procesů. Vytvořené toky s prvky ze systému Centro tak mohou být začleněny do systému, jako by tam již byly standardně.

S nainstalovaným rozšířením Centro jsou k dispozici také toky vzorků. Tyto toky jsou neaktivní a v případě potřeby je lze aktivovat a použít. Mohou vám také posloužit jako inspirace pro vytvoření vlastních flow-outů.

Ze služby Slack

Společnost Centro má nejen možnost vytvářet záznamy a přistupovat k nim, ale také aktualizovat záznamy v Salesforce přímo ze Slacku. Ve Slacku je k dispozici nástroj Workflow Builder, který funguje podobně jako Salesforce Flow. Také pro Slack poskytuje společnost Centro prvky, které lze nakonfigurovat podle potřeby.

Při zobrazení záznamu Salesforce v aplikaci Slak můžete zobrazit až 10 polí tohoto záznamu. Poskytuje také možnost zobrazovat údaje záznamu odlišně pro interní a externí uživatele. Každý si může zobrazit informace, které potřebuje.

Můžete také povolit přidání standardního tlačítka pro vytváření nových záznamů pro uživatele, které se pak zobrazí v každém bloku. Je také možné přidat vlastní tlačítka, která jsou tímto způsobem vytvořena pro daný objekt.

K dispozici je komponenta formuláře Odeslat Salesforce pro vytváření záznamů ze služby Slack. Je podobná funkci Web-to-Case, ale je elegantnější a praktičtější. To lze použít jak pro standardní, tak pro vlastní objekty. Uživatel tak nemusí přecházet do služby Salesforce a poté zpět do Slacku. Záznam v Salesforce je vytvořen téměř okamžitě, a když je záznam propojen s chatem ve Slacku, je tento chat automaticky propojen i se Salesforce a bude dále synchronizován.

K provádění výše uvedených úkolů je třeba použít nástroj Slack Workflow Builder, který je k dispozici pro placenou verzi služby Slack Pro a vyšší.

Pokud jde o úpravy záznamů ve službě Slack, můžete upravovat cokoli. Když například otevřete záznam k úpravě, můžete během úpravy záznamu upravovat všechny typy polí, které lze upravovat i ve službě Slack.

Souhrn

Centro nabízí při propojení Slacku a Salesforce širokou škálu využití. V porovnání se standardním rozšířením pro propojení obou platforem má Centro značný náskok. Velkou výhodou je, že téměř vše lze vyřídit ve Slacku, aniž byste museli přecházet do Salesforce. K plnému využití potenciálu aplikace Slack potřebujete alespoň verzi Slack Pro. Modul od společnosti Centro je také placený, přičemž cena je 25 USD/měsíc/uživatele za standardní verzi a 45 USD/měsíc/uživatele za verzi business.

Poskytuje ještě více funkcí, které nebyly zmíněny, a také rozšiřuje jeho možnosti, takže cena za tyto služby je úměrná kvalitě tohoto modulu. K dispozici je také zkušební verze, ve které si můžete aplikaci Centro vyzkoušet. Pokud hledáte lepší propojení mezi aplikací Slack a Salsforce, než je standardní aplikace, pak je pro vás Centro žhavým kandidátem.

Ján Petráš, konzultant CRM

Zdroje

  1. Centro Rocks
  2. Dosažení plné kontroly mezi Slackem a Salesforce [In-Depth Overview]