24. septembra 2021

SAP Cloud for Utilities (C4U) – predstavenie a všeobecný prehľad


Buďte viac než len dodávateľ energií, prekonajte očakávania zákazníkov.

SAP Cloud for Utilities (C4U) – predstavenie a všeobecný prehľad_08


 
Vlastnosti a výhody systému

Ústrednou myšlienkou je vybudovanie univerzálneho inovatívneho prostredia pre komplexnú správu verejných služieb.

SAP Cloud for Utilities (C4U) je nová sada SAP SaaS, ktorá pomáha spravovať obchodné procesy so zameraním na energetiku, vodu a služby. Tento nástroj je neustále vyvíjaný v spolupráci so spoločnosťami poskytujúcimi verejné služby. SAP Cloud for Utilities je možné kompletne prevádzkovať buď vo verejnom cloude alebo modulárne integrovať so sadou SAP S/4HANA for Utilities On Premise. Tento nástroj poskytuje bezproblémovú integráciu príslušných end-to-end procesov. Táto sada je zákaznícky orientovaná a je primárne určená pre dodávateľov verejných služieb napr.: energií, vody a iných doplnkových produktov a služieb. SAP Cloud for Utilities je najväčšou investíciou v sektore správy verejných služieb, ktorú spoločnosť SAP od uvedenia systému SAP IS-U v roku 1998 urobila.

 • Ide o novú platformu, ktorá bola vyvinutá špeciálne pre dodávateľov energií a verejných služieb
 • teraz máte kompletnú kontrolu nad leadmi to cash a meter (merač) to cash procesmi
 • veľmi rozsiahla podpora pre koncových spotrebiteľov a pre prosumerov (samospotrebiteľov)
 • výhodou je modularita platformy a možnosť prispôsobenia systému podľa požiadavky dodávateľa energií
 • platforma slúži pre komplexnú správu komoditných a nekomoditných služieb

SAP Cloud for Utilities (C4U) – predstavenie a všeobecný prehľad_02

Revolúcia v energetike je rozsiahly transformačný program

SAP Cloud for Utilities (C4U) – predstavenie a všeobecný prehľad_03

Zákazníci spolupracujúci so SAP na vývoji riešenia

 • Pri vývoji tejto platformy SAP spolupracuje s významnými dodávateľmi energií a služieb, pre zdokonalenie funkcionality riešenia, čo najlepší zákaznícky servis a tiež pre čo najlepšiu zamestnaneckú skúsenosť.
 • Spoločne so SAP sa vývoja a inovácií zúčastňuje 19 veľkých dodávateľov verejných služieb, ktorí majú viac než 100 miliónov koncových zákazníkov. Táto skupina sa stále rozširuje. Aj Vaša spoločnosť sa môže podieľať na vývoji a inováciách.

SAP Cloud for Utilities (C4U) – predstavenie a všeobecný prehľad_04

SAP Cloud for Utilities – zamerané na 4 kľúčové ukazovatele výkonnosti

 • Systém je zameraný na štyri KPI, na dosiahnutie efektívneho poskytovania kompletných služieb.
 • SAP Cloud for Utilities umožňuje súčasný rast komoditného a nekomoditného trhu.


SAP Cloud for Utilities (C4U) – predstavenie a všeobecný prehľad_05

Flexibilné nacenenie a prispôsobenie komponent, podľa potrieb zákazníka

 • Každý zákazník automaticky obdrží kompletnú sadu s minimálnou konfiguráciou.
 • Celková cena riešenia sa odvíja od potrieb zákazníka.
 • Vysoká flexibilita: zákazníci môžu vymeniť užívateľské práva v rámci zmluvného rozpočtu.
 • Jednotné predplatné pre celú sadu SAP Cloud for utilities.

   
SAP Cloud for Utilities (C4U) – predstavenie a všeobecný prehľad_06


Stavebné kamene riešenia SAP Cloud for Utilities

 • V ďalšom blogu bude podrobnejšie popísaná funkcionalita jednotlivých modulov.

Fedor Rossoskiy, CRM Consultant