30. augusta 2021

Rozdiel medzi skúsenosťami zamestnancov a angažovanosťou zamestnancov

Zamestnanci sú chrbticou každého podnikania. Sú vašim najcennejším zdrojom a bez nich by ste nemali firmu, ktorú by ste mohli viesť. Nie je preto prekvapením, že kultivácia pracovného prostredia, ktoré podporuje spokojnosť zamestnancov je dôležitá. Šťastní pracovníci sú koniec koncov produktívni pracovníci. Personalisti a generálni riaditelia sa pri vytváraní šťastnej pracovnej sily spoliehali na dva koncepty – angažovanosť zamestnancov a skúsenosti zamestnancov. Tieto dva koncepty sa často používajú zameniteľne v bežnej konverzácii, ale v skutočnosti medzi nimi existujú určité kľúčové rozdiely. V tomto článku sa pozrieme na tieto rozdiely, aby ste mohli lepšie porozumieť tomu, čo oba tieto výrazy znamenajú pre vašu obchodnú kultúru.
Rozdiel medzi skúsenosťami a angažovanosťou zamestnancov

 

Skúsenosti zamestnancov a angažovanosť zamestnancov

Skúsenosť zamestnancov alebo EX je termín, ktorý sa používa už nejaký čas, populárnejší sa stal len nedávno. Odkazuje na prístup zameraný na zamestnancov.  Spoločnosti zamerané na zamestnancov kultivujú prostredie pracoviska, kde ich zamestnanci každý deň radi prichádzajú a sú tak viac motivovaní k poslaniu, hodnotám a úspechu spoločnosti. Cieľom EX je pomôcť podnikom preskúmať celý životný cyklus zamestnancov z pohľadu pracovníka, aby pracovníkom poskytli integrovanejšiu a vyváženejšiu skúsenosť.

Na druhej strane sa angažovanosť zamestnancov zameriava výlučne na motiváciu a oddanosť zamestnancov. Je to emocionálna pripútanosť zamestnanca k organizácii – ako odhodlane sa voči spoločnosti cítia, ako aj ich ochota vynaložiť v mene spoločnosti ďalšie úsilie. Pracovné skúsenosti a angažovanosť zamestnancov sú nevyhnutné pre úspech spoločnosti. Vysoká angažovanosť zamestnancov je v zásade výsledkom pozitívnej skúsenosti zamestnancov.

 

Prečo záleží na skúsenosti zamestnancov

Skúsenosti zamestnancov ovplyvňujú značku zamestnávateľa v podniku rovnako, ako skúsenosti zákazníkov ovplyvňujú celkové postavenie značky na trhu. Vďaka zdravým skúsenostiam zamestnancov bude vaša spoločnosť atraktívnejšia pre budúce talenty.

Josh Bersin to vyjadril takto: „Kandidáti hodnotia budúcich zamestnávateľov od samého začiatku náboru a rýchlo rozhodujú o tom, aký bude ich život v organizácii na základe toho, ako interagujú s podnikom počas náborového cyklu.“

Šťastní zamestnanci sú loajální, čo šetrí peniaze i čas. Jeden prieskum uviedol, že organizácie stratia do roka štvrtinu nových zamestnancov. Náklady na výmenu zamestnanca, ktorý odíde, sú v priemere zhruba polovica jeho ročného platu. Toto číslo môže byť ešte vyššie na určitých pozíciách, ako sú predaj alebo manažment. A to znamená i stratu intelektuálneho kapitálu, keď z vašej spoločnosti odíde niekto s veľkými skúsenosťami.

Vysoko angažovaná pracovná sila môže zvýšiť ziskovosť vašej spoločnosti o 21%. Napriek tomu je na pracovisku skutočne angažovaných v priemere iba 36% zamestnancov.

Skúsenosti a angažovanosť zamestnancov sú veľmi prepojené počas celého životného cyklu pracovníka vo vašej spoločnosti. Zdá sa, že každí chce, aby jeho zamestnanci mali v dnešnej dobe skvelú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom – dáva zmysel, prečo sú skúsenosti zamestnancov v poslednej dobe pre firmy také dôležité.

Ak chcete vybudovať silnú firemnú kultúru a značku zamestnávateľa, kde zamestnanci radi spolupracujú na dosiahnutí rovnakých obchodných cieľov, potom je pochopenie oboch týchto konceptov dôležité, pretože zohrávajú také zásadné úlohy pri formovaní dynamiky pracoviska.

Dávid Marko, HR Consultant