2. septembra 2021

SAP Cloud for Customer 2108

Novinky v Interných a Portálových poznámkach

 1. TinyMCE: Interné a Portálové poznámky prinášajú zlepšenie výkonu v porovnaní s Kendo

 Release-Briefing-Version-2108_01.png

TinyMCE adaptér je k dispozícii pre Časové osy a Interakcie. Adaptér je tiež podporovaný pre  Interné a Portálové poznámky spolu s e-mailom

 1. Interné poznámky: Vytváranie/úprava, keď je tiket už uzatvorený (vyriešený)

Release-Briefing-Version-2108_02.png

Užívatelia teraz môžu vytvárať alebo upravovať poznámky, aj keď je tiket v stave uzatvorený (vyriešený). Táto možnosť je k dispozícii len v Časovej osi.

 

 

 

 

 

Novinky v zmluvách

 1. Položky zmluvy: Nárokované služby a Náhradné diely v reportingu

Release-Briefing-Version-2108_03.png

Predstavujeme nové zobrazenie MDAV (Viacdimenzionálne analytické zobrazenie) v položkách zmluvy: Nárokované služby a Náhradné diely. Toto zobrazenie umožňuje analyzovať Nárokované služby a Náhradné diely podľa produktov alebo kategórií produktov. Táto funkcia vylepšuje možnosti reportov zo Zmlúv.

 

 

Novinky v správe služieb

 1. Obmedzenie zoznamu kódov pre distribučný kanál a oddelenia

Release-Briefing-Version-2108_04.png

Obmedzenie zoznamu kódov je užitočné pre položky distribučný kanál a oddelenie v tiketoch.

 

Novinky v Registrovaných produktoch

 1. Sledovanie zmien v protokoloch meraní a odpočtoch meraní

 
Release-Briefing-Version-2108_05.png

Užívatelia môžu sledovať zmeny urobené v protokoloch meraní a odpočtoch meraní v záložke Zmeny v detailoch registrovaného produktu.

 

 

Novinky na pracovnej ploche agenta

 1. Service Cloud | Vylepšená pracovná plocha agenta

Zvýšte efektivitu agentov a umožnite im poskytnúť výnimočný zákaznícky servis pomocou moderného pracovného prostredia.

Release-Briefing-Version-2108_06.png

Vylepšená efektivita a zjednodušené použitie počas interakcie so zákazníkmi.

Všetky kľúčové funkcie a informácie o zákazníkovi sa nachádzajú na jednej pracovnej ploche.

Možnosť prispôsobenia a rozšírenia pracovnej plochy tak, aby vyhovovala obchodným potrebám.

 1. Rozsah – Integrácia CTI a komunikačných kanálov

 
Release-Briefing-Version-2108_07.png

 

CTI integračný widget s podporou telefonických hovorov, chatu a SMS správ

 

Telefonické hovory/Chat/SMS

 • CTI integrácia pre telefóniu, transkripcia (Chat/SMS) Email
 • Náhľad odoslaných e-mailov podľa časovej osi

 

 1. Rozsah – Identifikácia zákazníka

 

Release Briefing - Version 2108_08

Automatické vyhľadávanie interakcie, manuálne vyhľadávanie podľa objektov, filtrovanie podľa predmetu, adaptácia polí (cez administrátora).

Podporované objekty: účty, kontakty, jednotliví zákazníci, tikety, registrované produkty  

 1. Rozsah – Zákaznícky hub (pracovná plocha)

 

Release Briefing - Version 2108_09 

Detaily zákazníka

 • Účet, kontakt na individuálneho zákazníka, rýchle náhľady

Činnosti

 • Vytvoriť email, tiket, registrovaný produkt

Ovládanie časovej osi

 • vyhľadávanie, filtrovanie, obnova (refresh)
 • Činnosti interakcie – telefónia, chat, email
 • Činnosti pre objekt – tiket, registrovaný produkt

Ovládanie objektu

 • Vyhľadávanie, obnova (refresh)
 • Tikety, rýchle náhľady
 • Označenie referenčnej položky
 • KB widget: SAP Jam integrácia (BETA)

 

 

 1. Rozsah – Konfigurácia

 
Release Briefing - Version 2108_10

 

Všeobecné nastavenie

 • Automatické vytváranie interakcií (prichádzajúce/odchádzajúce)
 • Otvorenie agentskej pracovnej plochy počas novej interakcie

Konfigurácia pre KB widget

Konfigurácia poskytovateľa CTI Widgetu

Nastavenie identifikácie – adaptácia polí užívateľského rozhrania/personalizácia

Nastavenie zákazníckeho hubu – adaptácia polí užívateľského rozhrania/personalizácia

 

 

Fedor Rososskiy, CRM Consultant