28. septembra 2017

SAP Hybris: Machine Learning (umelá inteligencia)

Nové aktualizácie postupne prinášajú podporu a využitie Machine Learning a prepojenie s oblasťami SAP Hybris. Tieto riešenia dvíhajú SAP Hybris na úplne novú úroveň.

Čo znamená Machine Learning?

 • Jedná sa o použití Big Data a sofistikovaných algoritmov, ktoré môžu v týchto dátach nájsť vzory a vytvárať prepojenie medzi nimi, takže niektoré úlohy môžu byť vykonávané samostatne;
 • ‚Stroje‘ môžu byť vyškolené na to, aby videli, čítali, počúvali, porozumeli a komunikovali;
 • ‚Stroje‘ môžu pomôcť zákazníkovi hodnotiť a automatizovať rutinné úlohy;
 • ‚Stroje‘ môžu rýchlo vykonávať a vyhodnocovať zložité scenáre.


Prečo?

 • Teraz môžeme agregovať veľké objemy dát a využiť ich ako nikdy predtým (S/ 4HANA, IoT, atď.);
 • Veľké zlepšenie v oblasti hardvéru a softvéru pre spracovanie dát (grafická procesorová jednotka [GPU] and multi-core);
 • Deep learning“ knižnice algoritmov and učiacich sa Technik.


Na čo sa môžeme tešiť?

Deal Intelligence (SAP Hybris verze 1708)
SAP Hybris: Machine Learning (umelá inteligencia) 1

Riešenie pomôže k zvýšeniu počtu získaných zákaziek a dosiahnutiu cieľov a to zameraním sa na obchody s vysokou pravdepodobnosťou získania. Urýchli realizáciu obchodu tak, že zameria obchodné tímy na primárne obchody s vysokým skóre, ktoré je vypočítané pomocou ML.

Account Intelligence (SAP Hybris verze 1711)

Pochopenie termínu „zdravie“ účtov Vašich zákazníkov a použitie poznatkov v predaji a v starostlivosti o zákazníkov.

Zlepšenie miery konverzie úspešných obchodov pomocou hodnotenia vychádzajúceho zo stoviek indícií naprieč interným SAP-om a externými zdrojmi dát.

SAP Hybris: Machine Learning (umelá inteligencia) 2

Lead Intelligence (SAP Hybris verze 1711)

Pomocou vyhľadávania v externých dátových zdrojoch vytvorte zoznam perspektív a výhľadov na mieru. Obchodné manažéri si majú možnosť vytvárať profil, ktorý bude obsahovať unikátne zoznamy.

SAP Hybris: Machine Learning (umelá inteligencia) 3

Predictive Sales Forecasting (budúca verzia)

SAP Hybris: Machine Learning (umelá inteligencia) 4


Poskytuje presné predikcie výnosov na makro úrovni
pre vedúceho predaja, ktorý chce pochopiť trendy v predajnej prognóze, segmentované predajnými kanálmi a obchodnými manažérmi.

Deal Intelligence pre akceleráciu obchodu

Deal Scoring pomáha obchodným manažérom zamerať sa na príležitosti s najvyššou tendenciou obchodu a znížiť prioritu / zameranie v prípadoch s vysokými rizikami, pomocou hodnotenia z ML algoritmu.

Iba 40% predpokladaných príležitostí je skutočne blízko uzatvorenia. Vysoký objem príležitostí s nízkou pravdepodobnosťou úspechu „upcháva“ pipeline. Tieto problémy pomáha riešiť Deal Intelligence.

Klíčové benefity

 • Lepšia prioritizácia príležitostí s vysokou pravdepodobnosťou úspechu;
 • Lepšie spätné naplnenie a plánovanie príležitostí s vysokým rizikom;
 • Zrýchlenie predaja a predpokladaných výnosov / obchodov.
SAP Hybris: Machine Learning (umelá inteligencia) 5

Deal Intelligence v praxi

SAP Hybris: Machine Learning (umelá inteligencia) 6
 • Opportunity Score ukazuje pravdepodobnosť obchodu;
 • Key factors zobrazuje najdôležitejšie vlastnosti, ktoré ovplyvňujú skóre;
 • Activity Score je zohľadnené v Opportunity Score a odráža celkové výsledky v obchodnom cycle;
 • Activity Summary ukazuje, ako je zákazník zapojený v predajnom cycle;
 • Follow-up Activity Summary ukazuje následné aktivity, ktoré sú naplánované;Day to Close zobrazuje počet dní zostávajúcich do uzavretia;
 • Time Closing Date Pushed zobrazuje, koľkokrát bol dátum uzavretia zmenený;
 • Days in qualify Opportunity zobrazuje počet dní, ktoré v tejto fáze ostávajú a porovnaní s priemerom u ostatných obchodov;
 • Deal Amount Changed zobrazuje posledné zmeny v sume príležitosti;
 • Deal Status Upgraded zobrazuje, či by som status príležitosti zväčšený alebo znížený;
 • Times Deal Slipped zobrazuje, či obchod klesol a koľkokrát;
 • Risk zobrazuje kľúčové riziká identifikovaná pre túto fázu predaja.

Lukáš Endal, CRM Consultant

UložiťUložiť