Vývoj pomocou SAP Cloud Applications Studio

Chcete vytvoriť rozšírenie aplikácie alebo novú aplikáciu spustenú v cloude? Alebo používate niektoré z riešení SAP v cloude a vyžadujú nové alebo rozšírené funkcie?  SAP Cloud for Customer (ďalej už len SAP Hybris C4C) poskytuje svojím zákazníkom vysokú adaptabilitu pre vytváranie rozšírených riešení podľa ich požiadaviek. Vytváranie riešení na mieru, podľa toho, čo zákazník potrebuje je samozrejme možné nielen pre on-premise riešenia, ale aj pre cloudové riešenia akým je aj SAP C4C.
SAP Cloud for Customer Care anodius
SAP Cloud for Customer Care, Source: SAP


V tomto prípade už stačí iba zodpovedať otázku, akým spôsobom sa tieto zákaznícke rozšírenia dajú „zapracovať“ priamo do systému.

Pre vývoj rozšírení do cloudových riešení SAP použite silnú cloudovú platformu poskytujúcu bohatú sadu štandardných business objektov a využívajte rýchlosť opätovného použitia v SAP Cloud Applications Studio (SDK)

SAP Application Studio SDK anodius
SAP Application Studio SDK, Source: SAP

Ak ste očakávali „zbrusu“ nové vývojove prostredie, musíme Vás sklamať. SAP Cloud Application Studio je totiž vývojárske prostredie založené na dobre známom „IDEčku“ Microsoft Visual Studio. A je to naozaj vidno na grafickom rozhraní a aj čo sa týka interakcie s daným vývojovým prostredím. Pomocou tohto „štúdia“ je možné vyvíjať, nasadzovať aj testovať špecifické add-on funkcionality. Okrem toho môžete vytvárať a integrovať nové biznis obsahy, služby a používateľské rozhrania, aby ste poskytli kompletné riešenia.

SAP Application Studio, IDE anodius
SAP Application Studio, IDE, Source: SAP

Štúdio je založené na lokálnom integrovanom vývojovom prostredí (IDE), ktoré:

  • Poskytuje prístup ku všetkým nástrojom, ktoré potrebujete na vytvorenie a rozšírenie funkčnosti štandardného cloudového riešenia SAP.
  • Je integrovaný s nástrojmi, s ktorými administrátori pracujú v cloudovom riešení SAP.
  • Umožňuje spravovať celý životný cyklus riešení špecifických pre zákazníkov vrátane vývoja, testovanie a nasadzovania.
  • Zjednodušuje programovanie pomocou funkcií, ako je napríklad podpora doplnenia kódu.
Štúdio umožňuje partnerom SAP pracovať s tými istými entitami, ktoré SAP používa pri základnom vývoji cloudových riešení a umožňuje vyvíjať riešenia, ktoré majú rovnaký vzhľad a UX ako štandardné cloudové riešenia SAP. Môžete navrhnúť a vyvíjať riešenia špecifické pre zákazníkov, aby ste prispôsobili štandardné cloudové riešenie SAP pre konkrétneho zákazníka.

Ak vytvoríte nové riešenie pomocou tohto štúdia, vykonané zmeny sú automaticky dostupné a viditeľné v cloudovom riešení SAP. To znamená, že vaša novo-vyvinutá funkcionalita je viditeľná v SAP riešení, ak sa prihlasite s vaším business userom.

Hlavnými skriptovacími jazykmi, ktoré sa používajú pre vývoj SAP cloudových riešení vo vývojárskom prostredí SAP Cloud Application Studio, sú BODL a ABSL. Skriptovací jazyk sa používa na definovanie business objektov a rozšírenie business objektov, ako aj na implementáciu business logiky.

BODL

BODL (Business Object Description Language) slúži na definovanie štruktúry a rozhrania rozšírení business objektov (BO, napr. ServiceOrder, Employee, Customer atď.), čo je typicky prvý krok vývojového procesu. Pri definovaní objektov sa používajú kľúčové slová, pomocou ktorých vývojár dokáže ovplyvniť správanie a funkcionalitu objektov. Jedným z kľúčových slov, ktoré sa často používajú je action. Akcie vykonávajú obchodnú logiku a implementujú sa v súboroch .absl.

Pre predstavu ako vyzerá syntax skriptovacieho jazyka BODL:

SAP BODL (Business Object Description Language) anodius
SAP BODL (Business Object Description Language), Source: SAP

ABSL

Pomocou skriptovacieho jazyka ABSL (Advanced Business Script Language) môžete vo svojom riešení implementovať napríklad udalosti, validácie a akcie, ktoré ste definovali pre vaše obchodné objekty. Tento jazyk neslúži len na definovanie a popisovanie objektov, ale na vytváranie samotnej logiky a obsahuje všetko potrebné k implementovaniu plnohodnotnej funkcionality.

Pre predstavu ako vyzerá syntax skriptovacieho jazyka ABSL:

SAP ABSL anodius
SAP ABSL (Advanced Business Script Language), Source: SAP

Zhrnutie

SAP Cloud Applications Studio ponúka veľmi intuitívne vývojove prostredie, pomocou ktorého je možné implementovať nové rozšírenia, definovať nové objekty, prepoužívať štandard a tým zrýchliť vývoj, vytvárať web servisy (SOAP/REST) a množstvo ďalších funkcionalít pre cloudové riešenia akým je aj SAP C4C.

Poradia Vám odborníci

Anodius je oficiálny certifikovaný partner SAP. Máme tím profesionálov, ktorý vám pomôže s návrhom riešenia, implementáciou, školením používateľov a všetkými post-implementačnými službami.

Kristián Kačinetz, SAP Developer
UložiťUložiťUložiťUložiť

Úspešne ste sa prihlásili na odber nášho zoznamu pošty.

Príliš veľa pokusov o prihlásenie na odber tejto e-mailovej adresy.

*
Vaše osobné údaje budú použité iba na účely zasielania mesačného newslettera.

Create your own user feedback survey

anodius-stretnutie-rezervacia