16. října 2017

Vývoj pomocí SAP Cloud Applications Studio

Chcete vytvořit rozšíření aplikace nebo novou aplikaci spuštěnou v cloudu? Nebo používáte některé z řešení SAP v cloudu vyžadující nové nebo rozšířené funkce?  SAP Cloud for Customer (dále už jen SAP C4C) poskytuje svým zákazníkům vysokou adaptabilitu pro vytváření rozšířených řešení podle jejich požadavků. Vytváření řešení na míru, podle toho, co zákazník potřebuje. Je samozřejmě možné nejen pro on-premise řešení, ale i pro cloudová řešení jakým je i SAP C4C.

Vývoj pomocí SAP Cloud Applications Studio

V tomto případě už stačí pouze zodpovědět otázku, jakým způsobem se tato zákaznická rozšíření dají „zapracovat“ přímo do systému.

Pro vývoj rozšíření do cloudových řešení SAP použijte silnou cloudovou platformu poskytující bohatou sadu standardních business objektů a využívejte rychlost opětovného použití v SAP Cloud Applications Studio (SDK)

Vývoj pomocí SAP Cloud Applications Studio 2

Studio je založeno na lokálním integrovaném vývojovém prostředí (IDE), které:

  • Poskytuje přístup ke všem nástrojům, které potřebujete k vytvoření a rozšíření funkčnosti standardního cloudového řešení SAP.
  • Je integrován s nástroji, se kterými administrátoři pracují v cloudovém řešení SAP.
  • Umožňuje spravovat celý životní cyklus řešení specifických pro zákazníky včetně vývoje, testování a nasazování.
  • Zjednodušuje programování pomocí funkcí, jako je například podpora doplnění kódu.

Vývoj pomocí SAP Cloud Applications Studio 3

Studio umožňuje partnerům SAP pracovat se stejnými entitami, které SAP používá při základním vývoji cloudových řešení a umožňuje vyvíjet řešení, která mají stejný vzhled a UX než standardní cloudové řešení SAP. Můžete navrhnout a vyvíjet řešení specifické pro zákazníky, abyste přizpůsobili standardní cloudové řešení SAP pro konkrétního zákazníka.

Pokud vytvoříte nové řešení pomocí tohoto studia, vykonané změny jsou automaticky dostupné a viditelné v cloudovém řešení SAP. To znamená, že vaše nově vyvinutá funkcionalita je viditelná v SAP řešení, pokud se přihlásíte s vaším business userem.

Hlavními skriptovacími jazyky, které se používají pro vývoj SAP cloudových řešení ve vývojářském prostředí SAP Cloud Application Studio, jsou BODL a ABSL. Skriptovací jazyk se používá k definování business objektů a rozšíření business objektů, jakož i na implementaci business logiky.

BODL


BODL (Business Object Description Language)
slouží na definování struktury a rozhraní rozšíření business objektů (BO, např. ServiceOrder, Employee, Customer atd.), což je typicky první krok vývojového procesu. Při definování objektů se používají klíčová slova, pomocí kterých vývojář dokáže ovlivnit chování a funkcionalitu objektů. Jedním z klíčových slov, které se často používají je action. Akce provádějí obchodní logiku a provedou v souborech .absl.

Pro představu, jak vypadá syntaxe skriptovacího jazyka BODL:

Vývoj pomocí SAP Cloud Applications Studio 4

ABSL

Pomocí skriptovacího jazyka ABSL (Advanced Business Script Language) můžete ve svém řešení implementovat například události, validace a akce, které jste definovali pro vaše obchodní objekty. Tento jazyk neslouží jen na definování a popisování objektů, ale na vytváření samotné logiky a obsahuje vše potřebné k implementaci plnohodnotné funkcionality.

Pro představu, jak vypadá syntaxe skriptovacího jazyka ABSL:

Vývoj pomocí SAP Cloud Applications Studio 5

Shrnutí


SAP Cloud Applications Studio
nabízí velmi intuitivní vývojové prostředí, pomocí kterého je možné implementovat nové rozšíření, definovat nové objekty, používat standard a tím zrychlit vývoj, vytvářet web servisy (SOAP / REST) a množství dalších funkcionalit pro cloudová řešení jakým je i SAP C4C.

Poradia Vám odborníci

Anodius je oficiální certifikovaný partner SAP. Máme tým profesionálů, který vám pomůže s návrhem řešení, implementací, školením uživatelů a všemi post-implementačními službami.

Kristián Kačinetz, SAP Developer

UložiťUložiťUložiťUložiť