12. júla 2016

Zoznámte sa so SAP Customer Cloud riešením (SAP C4C)

Vítajte v novom svete! Toto nie je SAP ako ho poznáte.  Vďaka SAP Custome Cloud (SAP C4C) sa musíte úplne nanovo zamyslieť, čo to znamená implementovať SAP projekt z pohľadu času a zdrojov.

Prečo SAP Customer Cloud?

Dnešný digitálny zákazník vyžaduje od firiem aby boli krok napred.  SAP C4C riešenie to umožňuje, navyše zvyšuje efektívnosť na strane poskytovateľov produktov a služieb a na druhej zvyšuje spokojnosť zákazníka.

Toto CRM online portfólio spája marketing, predaj, komerciu, zákaznícke služby a sociálne CRM vďaka čomu váš tím získa silné prepojenie a bude tak môcť efektívnejšie komunikovať so zákazníkmi a to prostredníctvom akýchkoľvek komunikačných kanálov.

Zoznámte sa so SAP Customer Cloud riešením (SAP C4C)

SAP C4C je riešenie založené na báze SaaS, t.j. platíte len za využívanie CRM cloud služieb na mesačnej báze.   

Analytika v reálnom čase a prediktívny náhľad za účelom zlepšenia interakcii vo všetkých kanáloch sú samozrejmosťou riešenia. 

Dáta sú dostupné  na všetkých zariadeniach, vrátane mobilných.

Predávajte inteligentnejšie a ľahšie si poraďte s výzvami dnešných informovaných zákazníkov vďaka SAP Sales Cloud:

  • Efektívne a jednoducho jednajte s každým zákazníkom
  • Používajte overené predajné techniky vďaka riadenému predaju a sociálnej spolupráci
  • Podporte efektívnu spoluprácu medzi obchodným tímom a ostatnými expertmi
  • Buďte produktívni nie len v kancelárii, ale aj na cestách – či už ste online alebo offline
  • Trávte menej času s administratívnymi úlohami a viac so zákazníkmi

Zabezpečte kvalitné služby vďaka SAP Service Cloud:

Urobte „wow“ dojem na digitálneho zákazníka vďaka konzistentným službám naprieč všetkým komunikačným kanálom.   Poskytnite vašim agentom kontaktného centra alebo helpdesku kompletný prehľad o zákazníkoch, aby dokázali promptne riešiť ich požiadavky.  Taktiež netreba zabudnúť vybaviť vašich servisných technikov  správnymi mobilnými nástrojmi.

Komunikujte so zákazníkom prostredníctvom sociálnych kanálov.

Za účelom rýchlej odozvy a nárastu spokojnosti vašich zákazníkov je taktiež nevyhnutné zaradiť medzi primárne komunikačné kanály sociálne média.  Reagujte rýchlo a vhodne kedykoľvek sa o vás v online priestore hovorí.

Pre koho je riešenie určené?

Je dôležité  si uvedomiť, že SAP C4C je SAP štandard riešenie, ktorého prípadné požiadavky na rozšírenie a úpravu sú limitované.

Je potrebné si taktiež uvedomiť, že SAP CRM konzultanti nie sú automaticky aj SAP C4C konzultanti.  Áno, medzi týmito dvoma riešeniami je množstvo podobností, ale rozdielov je aj oveľa viacej! 

Treba teda spolupracovať s certifikovanými cloud partnermi spoločnosti SAP, ktorí majú potrebný tím.

Je potrebné vždy používať SAP cloud implementačnú metodiku lebo jednoducho funguje a vyhnete sa tak zbytočnému predraženiu a predlžovaniu trvania projektu .

Riešenie je vhodné primárne pre tých, čo hľadajú spoľahlivé, štandardné, pragmatické a rýchlo nasaditeľné riešenie v oblasti CRM online.

Ako dlho trvá nasadenie SAP C4C?

V každom prípade 5-členný tím by mal postačovať na začiatok projektu, ktorý vyžaduje integrácie i rozšírenia.

Ak používate SAP cloud implementačnú metodiku, dodanie projektu by nemalo trvať dlhšie ako 4 až 12 týždňov v závislosti od zložitosti a rozsahu riešenia.

Poradia vám odborníci

Anodius je oficiálnym certifikovaným SAP partnerom. Má tím odborníkov, ktorí vám radi pomôžu s návrhom, implementáciou a so zaškolením užívateľov SAP C4C riešenia.

Matej Belák, Partner – SAP Cloud Services

UložiťUložiť