20. decembra 2017

Digitálna transformácia alebo vítajte v novom svete!

Ľudia, podnikanie a „veci“ sa stále viac prepájajú s digitálnou ekonomikou, prebieha digitálna transformácia. Existujúce obchodné modely sú radikálne narušené.  Ako sa môžeme stať inteligentnou a digitálnou spoločnosťou?  A aké sú príležitosti v tejto ére digitalizácie?

Čo hovoria štúdie zaoberajúce digitálnou transformáciou?

Digitálna transformácia alebo vítajte v novom svete! 1

Štúdie zaoberajúce sa témou digitálna transformácia v menších a stredných firmách v 13 krajinách po celom svete tvrdia (zdroj: SAP):

 • V januári 2016 používali opýtané firmy v priemere 3,8 riešení, v januári 2017 vzrástlo toto číslo na 4,8. Najväčší nárast zaznamenali riešenia v oblasti internetu veci a prepojenia senzorov s obchodnými systémami (15% nárat – 23 % v januári 2016, 38 % v januári 2017) či e-commerce (13% nárast – 38 % v januári 2016, 51 % v januári 2017).
 • Iba 8 % opýtaných firiem v januári 2017 uviedlo, že už digitálnu transformáciu úplne integrovalo, 27 % je na dobrej ceste vo využívaní technológií a nasledovaní digitálnej ekonomiky, 30 % je v rannej fáze a uznáva, že ich ešte čaká veľa práce, 22 % s procesom momentálne začína a 13 % uvádza, že zatiaľ neurobila žiadne alebo veľmi minimálne kroky.
 • V porovnaní zo situáciou s pred roka (január 2016), kedy 43 % firiem uviedlo, že digitálnu transformáciu úplne integrovalo (10 %) alebo je na dobrej ceste (33 %), na začiatku roku 2017 je rovnakého názoru iba 35 %, teda o 8 % firiem menej. Podľa IDC je to výsledok realistickejšieho pohľadu a schopnosti zhodnotenia, kde sa firma nachádza.
 • Stredné firmy s 500–999 zamestnancami častejšie zaujíma dlhodobý prístup než menšie firmy. Takmer polovica (46,5 %) je presvedčená, že aktívna účasť v digitálnej ekonomike bude v ďalších troch až piatich rokoch kľúčová pre ich prežitie. Iba tretina menších firiem má rovnaký prístup.
 • So zahájením digitálnej transformácie medzi prvé nasadzované riešenia patria aplikácie podporujúce firemnú spoluprácu a riešenia v oblasti riadenia vzťahu so zákazníkmi (CRM) či e-commerce. Jedna z troch opýtaných firiem preferuje v tomto prípade využitie cloudu pred on-premise.
 • Viac než polovica menších firiem a tri štvrtiny stredných firiem používa aspoň jednu cloudovou aplikáciu.
 • Využitie cloud-u zjednodušilo menším firmám digitálnu transformáciu, niektoré uvádzajú, že nasadenie prvého riešenia bolo jednoduchšie, ako čakali.
 • Takmer tri štvrtiny firiem (73 %), ktoré sa rozhodli pre digitalizáciu, uviedli, že ich očakávania spojené s investíciami do technológií boli naplnené alebo prekonané. Napr. 86 % firiem uviedlo ako benefit jednoduchý prístup k informáciám, 81 % väčšiu flexibilitu pre zamestnancov, 78 % zlepšení pracovní produktivity i zákazníckeho servisu, 74 % nárast tržieb a 72 % zvýšenie lojality zákazníkov.


Prečo sa stala digitálna transformácia nevyhnutnou podmienkou pre všetky podniky?

Bez ohľadu na veľkosť alebo priemysel, očakávania zákazníkov dnes vyžadujú aby spoločnosti neustále inovovali, pokiaľ chcú udržať krok s požiadavkami. Flexibilita a schopnosť inovovať sa stávajú novými kritériami a udržanie konkurencieschopnosti znamená identifikovať správne podnikové riešenia, ktoré môžu rásť s vaším podnikom.

Digitálna transformácia alebo vítajte v novom svete! 2

 

Digitálne podnikanie je postavené na novej výpočtovej infraštruktúre – mobilných, cloudových, Big Data a analytických technológií. Internet vecí (IoT), pokroky v strojovom učení a inovácie sú dnes stále viac rozširované. Tieto všetky technológie dávajú firmám možnosť radikálne zmeniť obchodné modely a vytvárať nové produkty a služby.

Digitálna transformácia rozširuje dopad na výkonnosť podnikania prostredníctvom zlepšenia angažovanosti zákazníkov, efektivity dodávateľského reťazca a finančných informácii.

Dostupnosť informácii v reálnom čase začína byť jedným zo základných požiadaviek. Aj napriek tomu málo organizácií ich skutočne efektívne využíva.

Základné piliere digitálnej transformácie

SAP definuje päť pilierov digitalizácie a má vyvinuté kompletné portfólio riešení, ktoré uspokoja potreby digitálneho podniku.

Digitálna transformácia alebo vítajte v novom svete! 3

SAP HANA umožňuje:

 • spoločnostiam urýchliť podnikové procesy, poskytovať viac Business Intelligence a zjednodušiť ich IT prostredie.
 • V reálnom čase prijímať správne rozhodnutia o chode celého obchodného modelu.
 • Umožňuje zákazníkom analyzovať v reálnom čase, čo sa deje v ich podnikaní.
 • Odstraňuje potrebu zachovať oddelené staršie systémy a uložené údaje, takže firmy môžu prijímať lepšie obchodné rozhodnutia.
 • Schopnosť okamžite a proaktívne obchodovať, analyzovať a predvídať v stále viac nepredvídateľnom svete.

SAP S/4HANA je všestranná digitálna platforma pre splnenie dnešných obchodných požiadaviek.

Inovácie však nie sú len nové funkcie. V SAP je inovácia zameraná na riešenie skutočných problémov zákazníkov. Nové riešenie pomáha znížiť náklady na prevádzku.

Na úrovni softwaru Vám viacnásobné databázové kontejnery umožňujú spustiť mnoho izolovaných databáz v jednom systéme SAP HANA. Rovnako sa ďalej zlepšuje celková výkonnosť systému SAP HANA s lepším vyvážením pracovného zaťaženia pomocou využitia aktívnej replikácie.

Teraz môžete odstrániť analytické otázky OLAP z primárneho systému SAP HANA do sekundárneho systému. Výsledok? Vyššia dostupnosť a výkon a vyššia návratnosť investícii pre hardware SAP HANA v pohotovostnom režime.

Digitálna transformácia alebo vítajte v novom svete! 5

Čo prináša SAP HANA 2 SPS02?

 • Zvýšená automatizácia a lepšia kontinuita podnikania s vylepšením správy záťaže a replikácie systému.
 • Vylepšenie a zjednodušenie modelovania pohybu dát, šifrovania a správy skupín užívateľov.
 • Vylepšená analýza SAP HANA s integráciou Google TensorFlow pre strojové učenie a zlepšenie v oblasti analýzy textov a grafov.
 • Rozšírená flexibilita vývoja aplikácie s novým ovládačom jazyka GO, rozšíreným SQL / SQL Script a podporou SAP HANA Express Edition pre inteligentnú integráciu dát.
 • Možnosť využívať lacnejšie diskové úložisko na historické dáta v rámci jednej databáze SAP HANA. Staršie dáta sú presunuté do sekundárnych úložísk, aby ste uvoľnili viac pracovnej pamäte SAP HANA.

Digitálna transformácia alebo vítajte v novom svete! 6

Inými slovami, SAP HANA 2 SPS02 je ideálna na podporu digitálnej transformácie v organizáciách, ktoré chcú využívať najnovšie technológie na prevádzkovanie svojho podnikania.

Lukáš Endal, CRM Consultant

UložiťUložiťUložiťUložiťUložiťUložiťUložiťUložiťUložiťUložiťUložiťUložiťUložiťUložiťUložiťUložiťUložiťUložiť