20. prosince 2017

Digitální transformace nebo vítejte v novém světě!

Lidé, podnikání a „věci“ se stále více propojují s digitální ekonomikou, probíhá digitální transformace. Stávající obchodní modely jsou radikálně narušeny. Jak se můžeme stát inteligentní a digitální společností? A jaké jsou příležitosti v této éře digitalizace?

Co říkají studie zabývající digitální transformací?

Digitální transformace nebo vítejte v novém světě! 1

Studie zabývající se tématem digitální transformace v menších a středních firmách v 13 zemích po celém světě tvrdí (zdroj: SAP):

 • V lednu 2016 používali dotázané firmy v průměru 3,8 řešení, v lednu 2017 vzrostlo toto číslo na 4,8. Největší nárůst zaznamenaly řešení v oblasti internetu věci a propojení senzorů s obchodními systémy (15% Nara – 23% v lednu 2016, 38% v lednu 2017) či e-commerce (13% nárůst – 38% v lednu 2016, 51% v lednu 2017).
 • Pouze 8% dotazovaných firem v lednu 2017 uvedlo, že už digitální transformaci zcela integrovalo, 27% je na dobré cestě ve využívání technologií a následování digitální ekonomiky, 30% je v rané fázi a uznává, že je ještě čeká hodně práce, 22% s procesem momentálně začíná a 13% uvádí, že zatím neučinila žádné nebo velmi minimální kroky.
 • Ve srovnání ze situací s před roku (leden 2016), kdy 43% firem uvedlo, že digitální transformaci zcela integrovalo (10%) nebo je na dobré cestě (33%), na začátku roku 2017 je stejného názoru pouze 35%, tedy o 8% firem méně. Podle IDC je to výsledek realističtějšího pohledu a schopnosti zhodnocení, kde se firma nachází.
 • Střední firmy s 500-999 zaměstnanci častěji zajímá dlouhodobý přístup než menší firmy. Téměř polovina (46,5%) je přesvědčena, že aktivní účast v digitální ekonomice bude v dalších třech až pěti letech klíčová pro jejich přežití. Pouze třetina menších firem má stejný přístup.
 • Se zahájením digitální transformace mezi první nasazovány řešení patří aplikace podporující firemní spolupráci a řešení v oblasti řízení vztahu se zákazníky (CRM) či e-commerce. Jedna ze tří dotazovaných firem preferuje v tomto případě využití cloudu před on-premise.
 • Více než polovina menších firem a tři čtvrtiny středních firem používá alespoň jednu cloudovou aplikaci.
 • Využití cloudu zjednodušilo menším firmám digitální transformaci, některé uvádějí, že nasazení prvního řešení bylo jednodušší, než čekali.
 • Téměř tři čtvrtiny firem (73%), které se rozhodly pro digitalizaci, uvedli, že jejich očekávání spojené s investicemi do technologií byly naplněny nebo překonány. Např. 86% firem uvedlo jako benefit snadný přístup k informacím, 81% větší flexibilitu pro zaměstnance, 78% zlepšení pracoven produktivity i zákaznického servisu, 74% nárůst tržeb a 72% zvýšení loajality zákazníků.


Proč se stala digitální transformace nezbytnou podmínkou pro všechny podniky?

Bez ohledu na velikost nebo průmysl, očekávání zákazníků dnes vyžadují aby společnosti neustále inovovali, pokud chtějí udržet krok s požadavky. Flexibilita a schopnost inovovat se stávají novými kritérii a udržení konkurenceschopnosti znamená identifikovat správné podniková řešení, které mohou růst s vaším podnikem.

Digitální transformace nebo vítejte v novém světě! 2

 

Digitální podnikání je postaveno na nové výpočetní infrastruktuře – mobilních, cloudových, Big Data a analytických technologií. Internet věcí (IoT), pokroky v strojovém učení a inovace jsou dnes stále více rozšiřovány. Tyto všechny technologie dávají firmám možnost radikálně změnit obchodní modely a vytvářet nové produkty a služby.

Digitální transformace rozšiřuje dopad na výkonnost podnikání prostřednictvím zlepšení angažovanosti zákazníků, efektivity dodavatelského řetězce a finančních informací.

Dostupnost informací v reálném čase začíná být jedním ze základních požadavků. I přesto málo organizací jejich skutečně efektivně využívá.

 

Základní pilíře digitální transformace

SAP definuje pět pilířů digitalizace a má vyvinuté kompletní portfolio řešení, které uspokojí potřeby digitálního podniku.

Digitální transformace nebo vítejte v novém světě! 3

SAP S/4 HANA umožňuje:

 • společnostem urychlit podnikové procesy, poskytovat více Business Intelligence a zjednodušit jejich IT prostředí.
 • V reálném čase přijímat správná rozhodnutí o chodu celého obchodního modelu.
 • Umožňuje zákazníkům analyzovat v reálném čase, co se děje v jejich podnikání.
 • Odstraňuje potřebu zachovat oddělené starší systémy a uložená data, takže firmy mohou přijímat lepší obchodní rozhodnutí.
 • Schopnost okamžitě a proaktivní obchodovat, analyzovat a předvídat v stále více nepředvídatelném světě.


SAP S/4HANA
je všestranná digitální platforma pro splnění dnešních obchodních požadavků.

Inovace však nejsou jen nové funkce. V SAP je inovace zaměřena na řešení skutečných problémů zákazníků. Nové řešení pomáhá snížit náklady na provoz.

Na úrovni softwaru Vám vícenásobné databázové kontejnery umožňují spustit mnoho izolovaných databází v jednom systému SAP HANA. Rovněž se dále zlepšuje celková výkonnost systému SAP HANA s lepším vyvážením pracovního zatížení pomocí využití aktivní replikace.

Nyní můžete odstranit analytické dotazy OLAP z primárního systému SAP HANA do sekundárního systému. Výsledek? Vyšší dostupnost a výkon a vyšší návratnost investic pro hardware SAP HANA v pohotovostním režimu.

Digitální transformace nebo vítejte v novém světě! 4

Co přináší SAP HANA 2 SPS02?

 • Zvýšená automatizace a lepší kontinuita podnikání s vylepšením správy zátěže a replikace systému.
 • Vylepšení a zjednodušení modelování pohybu dat, šifrování a správy skupin uživatelů.
 • Vylepšená analýza SAP HANA s integrací Google TensorFlow pro strojové učení a zlepšení v oblasti analýzy textů a grafů.
 • Rozšířená flexibilita vývoje aplikace s novým ovladačem jazyka GO, rozšířeným SQL / SQL Script a podporou SAP HANA Express
 • Edition pro inteligentní integraci dat.
 • Možnost využívat levnější diskové úložiště na historická data v rámci jedné databázi SAP HANA. Starší data jsou přesunuty do sekundárních úložišť, abyste uvolnili více pracovní paměti SAP HANA.

Digitální transformace nebo vítejte v novém světě! 6

Jinými slovy, SAP HANA 2 SPS02 je ideální na podporu digitální transformace v organizacích, které chtějí využívat nejnovější technologie k provozování svého podnikání.

Lukáš Endal, CRM Consultant

UložiťUložiťUložiťUložiťUložiťUložiťUložiťUložiťUložiťUložiťUložiťUložiťUložiťUložiťUložiťUložiťUložiťUložiť