10. listopadu 2022

Salesforce Genie (CZ)

Salesforce Genie jako nová technologie oznámená společností Salesforce je srdcem platformy Salesforce Customer 360, která je škálovatelnou datovou platformou v reálném čase. Salesforce Genie je zodpovědný za poskytování řešení a personalizovaných zkušeností, které jsou přizpůsobeny zákazníkům napříč cloudy Salesforce. Vzhledem k tomu, že obchodní operace jsou rozprostřeny mezi více aplikací a procesů, v nichž se shromažďují údaje o zákaznících, je platforma Salesforce Genie schopna ukládat data v obrovském měřítku. Kromě toho, že data lze snadněji integrovat z různých kanálů, obsahuje Salesforce Genie vestavěné konektory.

Čím je Salesforce Genie výjimečný? Poskytování zákaznických zkušeností – v reálném čase.

  • Minimální zpoždění při vyřizování požadavků a přání zákazníků.
  • Shromažďování vstupů z webových stránek, reklamy, internetu věcí a dalších zdrojů, v podstatě sblížení digitálního a fyzického světa.
  • Data jsou shromažďována z různých zdrojů dat a mohou být použita pro jakoukoli akci, interakci nebo náhled napříč produkty (sales, service, marketing, Tableau a dalšími). Salesforce Genie zasahuje do celé platformy Salesforce (Customer 360).

Salesforce Genie sjednocuje data pro použití ve všech produktech Customer 360. Případy použití se mohou lišit v závislosti na interních potřebách, některé příklady jsou uvedeny níže.

Sales Cloud Genie

Obchodní oddělení má možnost zobrazit úplný kontext zákazníka, který zahrnuje klíčové údaje, další nejlepší kroky, nejlepší čas pro kontaktování a informace o zapojení. V reálném čase jsou data aktualizována z více zdrojů a zobrazena na jedné obrazovce. To je výhoda propojení Salesforce Genie s prodejní konzolí.

V rámci Sales Cloud Genie jsou dvě další funkce, Sales Cloud Enablement a Einstein Bots for Sales.

  • Sales Cloud Enablement

“Improve voice and video conversations with real-time guidance.”

Koučování řízené daty pro manažery prodeje, které pomáhá zlepšit důležité dovednosti. Enablement automaticky doporučuje školicí programy během práce a sleduje dosažené milníky, čímž pomáhá obchodníkům se rychle zlepšovat.

  • Einstein Bots for Sales

“Make every rep more productive with bots.”

Chatovací boti mohou pomoci zákazníkům, kteří se rádi obsluhují sami, a odklonit dotazy sdílením odpovědí na často kladené otázky nebo dokončením úkolů jménem obchodního zástupce. Einstein Bots už nejsou určeni pouze pro servisní tým.

Po přijetí zprávy prostřednictvím chatovacího okna má obchodní zástupce k dispozici úplný kontext zákazníka.

Service Cloud Genie

Agenti mohou poskytovat proaktivní služby pomocí upozornění v reálném čase, řešit problémy a zasahovat. Díky internetu věcí (IoT) lze na základní signály (jako je blikání kontrolky v autě) reagovat automaticky (představte si naplánovanou prohlídku), průkopníky v automobilovém průmyslu jsou Ford a Kia.

Genie jiných produktů

  • Marketing Cloud Genie – marketing může posílat personalizované zprávy napříč kanály, které se v reálném čase přizpůsobují aktivitě zákazníků (webové stránky, mobilní aplikace, reklama a další).
  • Commerce Cloud Genie – maloobchod je schopen vytvářet nákupní zkušenosti na míru, které odrážejí chování zákazníků v reálném čase. To může zahrnovat opuštěné nákupní košíky nebo akce na webových stránkách či v mobilní aplikaci.
  • Tableau Genie – jste schopni sledovat KPI v reálném čase a informovat o opatřeních v rámci celého podniku, včetně prudkých nárůstů prodeje, služeb nebo marketingových aktivit.
  • MuleSoft Genie – schopnost odemknout data v reálném čase v jakémkoli moderním nebo starším systému.
  • Slack Genie – inteligentní pracovní postupy mohou týmům umožnit automatické zobrazení dat v reálném čase z jakéhokoli kanálu.

Vojtech Landa, CRM Consultant